مقاله بررسی کیفی رودخانه تالار قائمشهر بر اساس شاخص NSFWQI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۳۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفی رودخانه تالار قائمشهر بر اساس شاخص NSFWQI
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودخانه تالار
مقاله شاخص NSFWQI
مقاله پهنه بندی
مقاله GIS
مقاله کیفیت آب
مقاله SPSS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی مائده
جناب آقای / سرکار خانم: امیرنژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنیا حسینعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت رودخانه تالار در تامین آب کشاورزی و پرورش ماهی اطراف این رودخانه و همچنین تخلیه آلاینده های متعدد به آن، ارزیابی کیفی آب این رودخانه ضروری به نظر می رسد. از طرفی پهنه بندی آلودگی و ارائه تصویر صحیح از وضعیت کیفی آب های سطحی توسط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) باعث می گردد تا هرگونه تصمیم گیری مدیریتی که اثرات زیست محیطی آن بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم متوجه آب های سطحی کشور باشد، با آگاهی بیشتری اتخاذ گردد. در این مطالعه که از نوع مقطعی می باشد، نمونه برداری در طی ماه های فصول زمستان و بهار از شش ایستگاه که از تلفیق هر ۲ ایستگاه، ایستگاه های بالادست، میان دست و پایین دست بدست آمده است، در دو دوره پرآبی و کم آبی در بهمن ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱ انجام یافته است. داده های حاصل از آزمایش با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI تجزیه و تحلیل گردیده و سپس مسیر رودخانه با استفاده از نرم افزار GIS پهنه بندی گردید. بر اساس شاخص NSFWQI، بهترین وضعیت مربوط به ایستگاه بالا دست در دوره پرآبی (۵۸، کیفیت متوسط) و بدترین وضعیت مربوط به ایستگاه پایین دست در دوره پرآبی (۴۶، کیفیت بد) بوده است. بر اساس آنالیز آماری مشخص گردید که رابطه معناداری بین ایستگاه های نمونه برداری و شاخص های مورد مطالعه وجود دارد (P-value<0.05). از نظر مصرف شرب، آب ایستگاه بالادست نسبت به دیگر ایستگاه ها مناسب تر بوده و با حداقل تصفیه و تنظیم pH می تواند به مصرف شرب برسد. اما برای مصارف شرب، آب ایستگاه های بعدی باید مورد تصفیه پیشرفته قرار گیرد تا قابل قبول برای شرب باشد.