مقاله بررسی کارنامه مثنوی پژوهی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸- بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۴۷۲ تا ۴۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی کارنامه مثنوی پژوهی در ایران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مثنوی
مقاله مثنوی پژوهی
مقاله مولانا
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمیان خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از میان آثار مولانا، کتاب گران سنگ مثنوی از دیرباز در بسیاری از کشورها بویژه در ایران، ترکیه و شبه قاره هند، مورد توجه گروه های مختلف قرار گرفته و آثاری فراوان در پیوند با آن بوجود آمده است؛ اما درباره این آثار بوجود آمده، تاکنون گزارشی مدون و بایسته ارائه نشده است.
بدست دادن گزارش هایی علمی و آماری از چگونگی سیر مثنوی پژوهی در کشورهای مختلف، از یک سو پای گاه مولانا و مثنوی را در آن دیار روشن تر می کند و از سویی اهمیت فرهنگ و زبان فارسی را بیش از پیش بیان نشان می دهد و از سویی نیز راه دیگر پژوهش گران حوزه مولانا پژوهی را هموارتر می کند. بر همین اساس، در این مقاله سعی شده است کارنامه مثنوی پژوهی در ایران، به دو دوره زمانی تقسیم شود و در حد توان همه آثاری که از گذشته تا سال ۱۳۸۳ خورشیدی درباره مثنوی به صورت های تالیف، تصحیح و ترجمه چاپ گردیده است، بررسی، موضوع بندی و طرح شود.
بنابراین مقاله حاضر محصول پژوهشی است که در آن ۱۱۴ عنوان کتاب، در ۲۱۰ جلد و ۹۸۲۱۰ صفحه نقد و بررسی شده است. از این ۱۱۴ عنوان کتاب، ۸۶ مورد در ۱۳۹ جلد و ۶۳۷۳۲ صفحه بصورت تالیف و ۱۶ مورد در ۳۴ جلد و ۱۷۰۳۹ صفحه بصورت تصحیح و ۱۲ مورد نیز در ۳۷ جلد و ۱۷۴۳۹ صفحه بصورت ترجمه بوده است.