مقاله بررسی کارایی پودر آهن صفر ظرفیتی (ZVI) در حضور نور UV و پراکسید هیدروژن در حذف رنگ های اسید اورانژ ۷ و راکتیو بلک ۵ از محلول های آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۴۶۹ تا ۴۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی پودر آهن صفر ظرفیتی (ZVI) در حضور نور UV و پراکسید هیدروژن در حذف رنگ های اسید اورانژ ۷ و راکتیو بلک ۵ از محلول های آبی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پودر آهن صفر ظرفیتی
مقاله اسید اورانژ ۷
مقاله راکتیو بلک ۵
مقاله راکتور ناپیوسته
مقاله پراکسید هیدروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سمرقندی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: برجسته عسکری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فاضلاب های رنگی یکی از مهم ترین منابع آلاینده محیط زیست هستند و تصفیه این فاضلاب ها به لحاظ مواد شیمیایی سمی که وارد محیط زیست کرده و هم چنین مشکلات زیبایی شناختی فراوانی که ایجاد می کنند، اهمیت فراوانی دارد. تا کنون روش های متعددی نظیر تصفیه الکتروشیمیایی، انعقاد و لخته سازی و جذب سطحی برای تصفیه فاضلاب صنایع نساجی به کارگرفته شده اند. از اینرو در این تحقیق کارایی پودر آهن صفر ظرفیتی در حضور نور UV و پراکسید هیدروژن در حذف رنگ های اسید اورانژ ۷ و راکتیو بلک ۵ از محلول های آبی مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه که در یک راکتور ناپیوسته صورت گرفت، پارامترهای غلظت اولیه رنگ۷۵mg/L ، ۵۰، (۲۵، زمان تماسpH=3, 7, 11, (30, 60, 120 min) ، میزان پودر آهن (۲, ۱٫۳, ۰٫۶ g/L) و غلظت پراکسید هیدروژن (۱۰, ۱۵, ۲۵ mg/L) بررسی شد.
یافته ها: نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که کارایی حذف هر دو نوع رنگ با افزایش زمان تماس، میزان پودر آهن و غلظت پراکسید هیدروژن نسبت مستقیم و با افزایش pH نسبت معکوس دارد. هم چنین افزایش غلظت اولیه رنگ باعث کاهش کارایی حذف هر دو رنگ اسید اورانژ ۷ و راکتیو بلک ۵ گردید.
نتیجه گیری: بنابراین با توجه به نتایج حاصل از آزمایشات، روش تلفیقی ZVI/UV/H2O2 کارایی بالایی را در حذف رنگ های اسید اورانژ ۷ و راکتیو بلک ۵ از خود نشان داده است.