مقاله بررسی کارایی فرایند الکترولیز با الکترودهای ۳ بعدی گرافیت در رنگ زدایی فنل فتالئین و فنل رد از محیط آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۳۵۵ تا ۳۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی فرایند الکترولیز با الکترودهای ۳ بعدی گرافیت در رنگ زدایی فنل فتالئین و فنل رد از محیط آبی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکترولیز
مقاله رنگ زدایی
مقاله فنل فتالئین
مقاله فنل رد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی ملکسری هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری تهرانی اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: حضور مواد رنگ زای شیمیایی در منابع آبی علاوه بر آلودگی آنها، با توقف تولید اکسیژن و جلوگیری از نفوذ نور خورشید موجب مرگ موجودات زنده و وارد آمدن صدمات جدی به محیط زیست می گردد. در این مطالعه کارایی فرایند الکترولیز در رنگ زدایی فنل فتالئین و فنل رد از محیط آبی مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: برای انجام آزمایشات از یک راکتور الکتروشیمیایی با حجم مفید۱L که به ۲ الکترود گرافیت مجهز شده بود، استفاده گردید. این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد و نمونه های پساب از انحلال دو رنگ فنل فتالئین و فنل رد در آب آشامیدنی تهیه گردید. سپس تاثیر پارامترهای عملیاتی مانند ولتاژ، فاصله بین الکترودها، غلظت نمک NaCl بر حذف کامل رنگ از نقطه نظر زمان ماند مناسب با استفاده از آنالیز واریانس فاکتوریال تعیین شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بهترین شرایط عملیاتی جهت حذف کامل رنگ برای فنل فتالئین ولتاژ ۴۸V، زمان ماند۹min ، فاصله بین الکترود ۵cm و غلظت نمک ۱٫۵g/L و برای فنل رد ولتاژ۴۸V ، زمان ماند۸min ، فاصله بین الکترود ۵cm و غلظت نمک ۲g/L است، در این شرایط راندمان حذف COD برای فنل فتالئین و فنل رد به ترتیب ۸۵% و ۸۰% به دست آمد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که فرایند الکترولیز روش موثری جهت حذف رنگ های محلول نظیر فنل رد و فنل فتالئین از پساب است و در مدت زمان کوتاهی قادر است رنگ را با راندمان بالایی حذف نماید.