مقاله بررسی کارایی فرایند الکتروفنتون در تصفیه صنعتی حاوی غلظت بالای فرمالدهید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی فرایند الکتروفنتون در تصفیه صنعتی حاوی غلظت بالای فرمالدهید
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاضلاب صنعتی
مقاله فرمالدهید
مقاله فرایند
مقاله الکتروفنتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری امیر
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خوانین علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فرمالدهید ماده ای سمی و برای سلامت انسان و محیط زیست خطرناک است. بنابراین فاضلاب های حاوی فرمالدهید قبل از تخلیه به محیط زیست باید به طور موثری تصفیه شوند. هدف از این تحقیق بررسی کارایی فرایند الکتروفنتون در پیش تصفیه فاضلاب صنعتی حاوی غلظت بالای فرمالدهید بوده است.
روش بررسی: اثر پارامترهای مهمی مانند pH، دانسیته جریان، دوز پراکسید هیدروژن و زمان واکنش در تجزیه فاضلاب فرمالدهیدی با غلظت ۷۵۰۰ میلی گرم بر لیتر در راهبری سیستم جریان بسته، مورد ارزیابی قرار گرفت. راکتور جریان بسته فرایند الکتروفنتون متشکل از استوانه شیشه ای مدور با قطر داخلی ۵٫۲۰ سانتی متر و ارتفاع ۳۴٫۵۰ سانتی متر بوده است. حجم راکتور مورد استفاده نیز ۵۰۰ میلی لیتر بود.
یافته ها: مطابق با نتایج آزمایشات بالاترین راندمان حذف فرمالدهید تحت شرایط قلیایی و در pH برابر با ۱۰، در غلظت ۱۰ میلی مول بر دقیقه پراکسید هیدروژن (۱۰ mM H2O2/min) در شدت جریان ۸٫۵ میلی آمپر بر سانتی متر مربع و در طی زمان واکنش نهایی ۶ دقیقه به دست آمد. همچنین شرایط هوادهی در سلول فرایند الکتروفنتون سبب افزایش راندمان حذف فرمالدهید گردید. حذف کامل فرمالدهید در شرایط راهبری فوق به دست آمد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که فرایند الکترو فنتون توانایی تصفیه فاضلاب حاوی فرمالدهید با غلظت بالا تا حد مناسب برای تصفیه نهایی در فرایند بیولوژیکی را دارد.