مقاله بررسی کارایی فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته برای حذف آفت کش ها از آب با تاکید بر برآورد اقتصادی آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۸۰ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته برای حذف آفت کش ها از آب با تاکید بر برآورد اقتصادی آن ها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برآورد هزینه
مقاله فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته
مقاله حذف آفت کش ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدایی عبدالمجید
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مهربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از روش های حذف انواع آلاینده ها از آب های آلوده فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (Advanced oxidation procsess=AOPs) است که در سال های اخیر توسط بسیاری از پژوهشگران پیشنهاد شده است. مهمترین مشکل جدی که مانع توسعه این روش هاست هزینه بالای آن ها می باشد؛ لذا این پژوهش با هدف بررسی استفاده از فناوری اکسیداسیون پیشرفته برای حذف آفت کش ها از آب با تاکید برآورد اقتصادی آن ها صورت گرفت.
روش بررسی: در این پژوهش تجربی، تجزیه و تحلیل ها بر اساس طرح فاکتوریل جزیی، روی ۱۵۰ نمونه انجام گرفت. راکتورهای التراسونیک، التراویوله، راکتورهای هیبریدی الترا ویوله و اکسید روی و الترا ویوله و آب اکسیژنه برای حذف هر دو آفت کش مالاتیون و دیازینون استفاده شدند. آنالیز نمونه ها با دستگاه گاز کروماتوگرافی اسپکترومتر جرمی (GC-MS) انجام شد و هزینه انرژی با فرمول تجربی انرژی محاسبه گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین مصرف انرژی (۵۸۹۸٫۸۷ و ۴۴۳۰٫۳۷ کیلو وات ساعت بر متر مکعب، به ترتیب برای حذف آفت کش دیازینون و مالاتیون) برای فرآیند التراسونیک و کمترین مصرف انرژی (۲۲۴٫۲۹ و ۱۶۷٫۰۱ کیلو وات ساعت بر متر مکعب، به ترتیب برای حذف دیازینون و مالاتیون) برای فرآیند هیبریدی التراویوله و آب اکسیژنه می باشد. همچنین فرآیند هیبریدی الترا ویوله و آب اکسیژنه اقتصادی ترین روش حذف آفت کش های دیازینون و مالاتیون از آب است و حذف آفت کش مالاتیون با فرآیندهای مختلف از نظر اقتصادی بهتر از آفت کش دیازینون است.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می توانند زمینه استفاده از فرآیندهای تصفیه پیشرفته را بصورت تلفیقی برای تصفیه آب و فاضلاب در مقیاس صنعتی، برای استفاده در صنعت آب و فاضلاب کشور فراهم سازند.