مقاله بررسی قدرت رادیوگرافی دیجیتال با و بدون گزینه نرم افزاری sharpening در تشخیص پوسیدگی پروگزیمال مینا در دندان های پرمولر (invitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۲۲۱ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی قدرت رادیوگرافی دیجیتال با و بدون گزینه نرم افزاری sharpening در تشخیص پوسیدگی پروگزیمال مینا در دندان های پرمولر (invitro)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادیوگرافی دیجیتال دندانی
مقاله پوسیدگی پروگزیمال مینا
مقاله نرم افزار sharpening

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلایی پور احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حافظی لادن
جناب آقای / سرکار خانم: نیکتاش انوشه
جناب آقای / سرکار خانم: امیرارجمندی سیده هدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی قدرت رادیوگرافی دیجیتال در مقایسه با رادیوگرافی دیجیتال با گزینه نرم افزاری sharpening در تشخیص پوسیدگی پروگزیمال مینا در دندان های پرمولر (invitro) می باشد.
مواد وروش ها: این تحقیق با طراحی آزمایشگاهی بر روی ۸۰ عدد دندان پرمولر انجام شد. دندانها در دو بلوک به صورت قرارگیری ۲ پرمولر در فک بالا و ۲پرمولر در فک پایین به وسیله پوتی در فیلم نگهدار XCP ثابت شدند. تصویر رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال اولیه تهیه و این تصاویر با اعمال گزینه sharpening نیز در حافظه دستگاه نگهداری شدند، سپس از هر کدام از بلوک ها یکی از دندان ها به صورت انتخاب تصادفی خارج شده و در یک سطح پروگزیمال آن حفره ایجاد شده و به محل اولیه بر گردانده شد. مجددا از کلیه بلوک ها رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال اولیه و با گزینه نرم افزاری sharpening تهیه شد. ۸۰ تصویر تهیه شده با نسبت ۱به ۱ بر روی فیلم پرینت گرفته شدند و توسط یک رادیولوژیست مورد بررسی قرار گرفتند. سپس نتایج آماری با استفاده از آزمون نسبت ها و آزمون کاپا بررسی گردید.
یافته ها: در مشاهده تصاویر با استفاده از رادیوگرافی دیجیتال معمولی، P.P.V و N.P.V به ترتیب برابر، ۹۷% و ۸۴٫۸% و هنگام استفاده از نرم افزار P.P.V, sharpening و N.P.V به ترتیب برابر ۹۱٫۲% و ۸۰٫۴% بود. آزمون نسبت ها نشان داد که اختلاف از نظر آماری معنی دار نیست (P<0.4).
نتیجه گیری: رادیوگرافی دیجیتال با گزینه نرم افزاری sharpening در مقایسه با رادیوگرافی دیجیتال اولیه نتوانست سبب بهبود تشخیص پوسیدگی های پروگزیمالی مینا شود.