مقاله بررسی قابلیت داده های ماهواره ای در تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش موته) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۴۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی قابلیت داده های ماهواره ای در تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش موته)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داده ماهواره
مقاله پناهگاه حیات وحش موته
مقاله شاخص گیاهی
مقاله ضریب خاک
مقاله درصد پوشش گیاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راهداری وحید
جناب آقای / سرکار خانم: سفیانیان علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه الدین سیدجمال الدین
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی نجف آبادی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوری دورسنجی و بهره گیری از داده های ماهواره ای از ابزار های موثر در زمینه مطالعات علوم مرتع و پوشش گیاهی است. یکی از کاربردهای داده های ماهواره تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی می باشد.
در این مطالعه جهت تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش موته از تصویر ماهواره IRS-P6، سنجنده LISS III در خرداد سال ۱۳۸۵ استفاده گردید. ابتدا تصحیحات مورد نیاز بر روی تصاویر اعمال شد. به منظور ایجاد همبستگی بین درصد تاج پوشش گیاهی و داده های ماهواره، داده های ۲۹۰ پلات با پراکنش مناسب در منطقه برداشت شد. شاخص های گیاهی از تصویر ماهواره ای تهیه شد و با انجام آنالیز رگرسیون ساده خطی میزان همبستگی بین شاخص های گیاهی و داده های میدانی محاسبه گردید و برای هر شاخص مدل پوشش گیاهی به دست آمد و نقشه درصد تاج پوشش گیاهی تهیه شد.
نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که شاخص گیاهی
SAVI دارای بیشترین همبستگی با تاج پوشش گیاهی معادل ۰٫۷۸ بود و جهت تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی انتخاب گردید. با استفاده از مدل تهیه شده از شاخص SAVI نقشه درصد تاج پوشش گیاهی در چهار طبقه <%10، ۱۰-%۲۰، ۲۰-%۴۰ و بیشتر از ۴۰% تهیه شد.
نتایج این مطالعه نشان داد که بیشتر قسمت های منطقه توسط پوشش کمتر از ۱۰% و ۲۰%-۱۰ پوشیده شده است. شاخص SAVI با اعمال ضریب خاک، اثر بازتابش خاک پس زمینه را کم می کند. در این مطالعه شاخص های گیاهی NDVI،TSAVI1  و RVI نیز دارای ضرائب همبستگی بالایی (۰٫۷۸، ۰٫۷۷ و ۰٫۷۶) بودند.