مقاله بررسی قابلیت تنظیم اسمزی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، در محیط آب لب شور دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی قابلیت تنظیم اسمزی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، در محیط آب لب شور دریای خزر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله Oncorhynchus mykiss
مقاله تنظیم اسمزی
مقاله اسمولاریته
مقاله آب لب شور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده رودسری حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: بورانی محمدصیاد
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی رضوان اله
جناب آقای / سرکار خانم: زمینی عباسعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، تغییرات اسمولاریته سرم خون ۱۵۰ عدد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی ۲۰٫۰۱±۱٫۳۳ گرم نسبت به شوری های مختلف با هدف تعیین سازگاری بچه ماهیان برای پرورش در آب لب شور مورد مطالعه قرار گرفت. بچه ماهیان در آب هایی با سطوح شوری ۷ ppt، ۱۱ ppt و آب شیرین (شاهد)، برای مطالعه تنظیم اسمزی قرار گرفتند. خون گیری از ساقه دمی (سیاهرگ دمی) بچه ماهیان در فواصل زمانی ۰، ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۲۴۰ ساعت انجام شد. پس از سانتریفوژ و جداسازی پلاسمای خون، فشار اسمزی به وسیله دستگاه اسمومتر اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که مقادیر اسمولاریته در زمان ۰ (آب شیرین)، ۳۱۳٫۷±۱۸٫۵ میلی اسمول در لیتر بود و بعد از گذشت ۱۰ روز از شروع آزمایش مقادیر آن در شوری ۷ ppt به ۳۳۱٫۷±۷٫۷ میلی اسمول در لیتر رسید. در این زمان و این سطح شوری اختلاف معنی داری با زمان صفر دیده نشد. اما در شوری ۱۱ ppt بعد از گذشت ۱۰ روز مقادیر اسمولاریته افزایش یافت و به ۳۶۷٫۶±۱۵٫۵ میلی اسمول در لیتر رسید و در این زمان دارای اختلاف معنی داری با زمان صفر شد. بنابراین بر طبق نتایج به دست آمده تغییرات فشار اسمزی در محدوده زمانی ۱۰ روزه نشان دهنده قابلیت تنظیم فشار اسمزی بچه ماهیان مورد آزمایش در شوری ۷ ppt بود. اما در شوری ۱۱ ppt بچه ماهیان ماهیان موفق به تنظیم اسمولاریته سرم خون خود در این شوری نشدند.