مقاله بررسی فیلوجغرافیایی موش مقدونیه (Mus macedonicus Petrov & Ruzic, 1983) در شمال غرب ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۲۸۹ تا ۲۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسی فیلوجغرافیایی موش مقدونیه (Mus macedonicus Petrov & Ruzic, 1983) در شمال غرب ایران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جغرافیای تکاملی
مقاله D-Loop
مقاله موش مقدونیه Mus macedonicus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی مهام حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محدوده گسترش جغرافیایی، ژنتیک و جغرافیای تکاملی جمعیتها از نظر منشأ و همچنین نحوه مهاجرت و کلونیزاسیون گونه Mus macedonicus Petrov & Ruzic, 1983 در شرقی ترین قلمرو این گونه، در ایران، بررسی شد. در این مطالعه تعداد ۲۲ موش مقدونیه دم کوتاه از استانهای همدان، آذربایجان شرقی و غربی مطالعه شد. بررسی ترادف ژنوم میتوکندری در ناحیه D-Loop نشان داد که ایران آخرین محدوده شرقی قلمرو این جانور است و جمعیت موشهای مقدونیه دم کوتاه در آن کمی ایزوله به نظر می رسد. تعداد ۱۷ هاپلوتیپ جدید به وسیله این پژوهش شناسایی و معرفی شدند. مقدار Tajima D و Fu`s Fs مشاهده شده تفاوت معنی داری با مقدار مورد انتظار نشان نداد که نمایانگر رشد اخیر این جمعیتها و درتعادل نبودن روندهای جهش/ رانش ژنتیکی می باشد. تنوع هاپلوتیپی پایین و موقعیت انتهایی جمعیتهای ایران بر روی درخت فیلوژئوگرافی علاوه بر تایید نتایج مطالعات پیشین در مورد نحوه گسترش این گونه در ایران و کشورهای همسایه غربی نکاتی را آشکار ساخت.