مقاله بررسی فیزیولوژیکی و بافت شناسی اثر رژیم غذایی پرچرب بر القاء چاقی در موش های بالغ نژاد NMRI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی فیزیولوژیکی و بافت شناسی اثر رژیم غذایی پرچرب بر القاء چاقی در موش های بالغ نژاد NMRI
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقی
مقاله رژیم غذایی پر چرب
مقاله موش نژاد NMRI
مقاله تری گلیسرید
مقاله کلسترول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بناکار فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: پریور کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: یغمایی پریچهره
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی کوچصفهانی هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چاقی مشکلی اساسی و تهدید کننده سلامتی در جهان است که شیوه های جدیدی جهت مقابله با آن مورد نیاز می باشد. در پژوهش های مربوط به چاقی، مدل های جانوری ابزار سودمندی محسوب می شوند. در این مطالعه موش های سوری بالغ نر نژاد NMRI با وزن پایه ۲۵±۴ گرم با استفاده از یک رژیم غذایی پر چرب مدت شش هفته به عنوان گروه تیمار تغذیه و با گروه کنترل (دریافت کننده رژیم غذایی معمولی جوندگان) مقایسه شدند. وزن بدن موش ها هفته ای یکبار اندازه گیری شد. پس از شش هفته موش ها بیهوش شده و نمونه های خون آنها از قلب جمع آوری شد. در پایان هفته ششم وزن بدن گروه تیمار ۵۰% و وزن بدن گروه کنترل %۳۵ افزایش یافته بود. چربی شکمی گروه تیمار دو برابر بیشتر از گروه کنترل بود (p<0.001) و تجمع نسبی چربی شکمی نیز با استفاده از رنگ آمیزی مشخص شد.در بین فاکتورهای بیوشیمیایی بررسی شده (کلسترول، تری گلسیرید، HDL-(C) و LDL-(C)) فقط سطوح تری گلیسرید گروه تیمار افزایش معنی دار داشت (p<0.05). مطالعه هیستومورفومتری بافت های کبد، کلیه و بیضه، تفاوت معنی داری را در اندازه و تعداد سلول ها میان گروه های تحت مطالعه نشان ندادند (p>0.05). در مجموع رژیم غذایی مصرف شده طی شش هفته در مطالعه حاضر می تواند محرکی برای مراحل ابتدایی شروع چاقی در نژاد مورد بررسی باشد.