مقاله بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه Stachys inflata در رویشگاه های مختلف استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۵۶ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه Stachys inflata در رویشگاه های مختلف استان مازندران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله ترکیب های شیمیایی
مقاله رویشگاه های مختلف استان مازندران
مقاله سنبله بادکنکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی بخشی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سیده خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: قلیچ نیا حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به منظور بررسی کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس گیاه دارویی سنبله بادکنکی (Stachys inflata L.)، سرشاخه های گلدار گیاه در اوایل خردادماه سال ۱۳۹۱ از سه رویشگاه مختلف استان مازندران جمع آوری و سپس در سایه خشک گردیدند. استخراج اسانس به روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) به مدت ۴ ساعت انجام شد. ترکیب های شیمیایی اسانس ها با استفاده از دستگاه های گاز کروماتوگرافی گازی (GC) و گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) شناسایی شدند. بازده تولید اسانس سرشاخه های گلدار دررویشگاه های مختلف از ۱٫۳ تا ۲٫۹ درصد بر حسب وزن سر شاخه های خشک گیاه متغیر بود و به ترتیب مواد موثره: ژرماکرن-دی (از ۸٫۷ تا %۹٫۱۶) و بی سیکلو ژرماکرن (از ۱۱٫۲ تا % ۶٫۱۶) در هر سه رویشگاه از بیشترین میزان در اسانس برخوردار بودند که این تفاوت می تواند ناشی از شرایط مختلف اکولوژیکی مناطق مورد مطالعه باشد.