مقاله بررسی فون ماکروبنتیک رودخانه های منتهی به دریاچه مخزنی پشت سد لار استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی فون ماکروبنتیک رودخانه های منتهی به دریاچه مخزنی پشت سد لار استان تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فون ماکروبنتیک
مقاله دریاچه
مقاله سد لار
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتیان سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: علی اف عادل
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله پوربی ریا حمید
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی بلوچی شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: پورغلامی مقدم اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی کف زیان از رودخانه های چهارگانه (دلیچایی، آب سفید، الرم، کمردشت) منتهی به دریاچه مخزنی پشت سد لار و تغییراتشان طی ۱۲ مرحله و به صورت ماهانه از خرداد تا آبان ماه سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ با استفاده از دستگاه سوربر به ابعاد ۴۰´۴۰ سانتی متر مربع در ۴ ایستگاه رودخانه ای و با ۳ تکرار صورت پذیرفت. نمونه های جمع آوری شده توسط فرمالین ۴ درصد تثبیت و در آزمایشگاه جداسازی، شناسایی و شمارش شدند. در این بررسی ۱۵ راسته از کف زیان مورد شناسایی قرار گرفت که بیشترین تنوع و تراکم، مربوط به لارو حشرات آبزی بود. افراد متعلق به دو راسته دوبالان (Diptera) و یک روزه ها (Ephemeroptera) در همه ایستگاه ها غالب بوده و میانگین تراکم کل و بیوماس به ترتیب ۱۳۱۰۴ عدد در مترمربع و ۷۰٫۶۲ گرم در مترمربع بود. راسته های فوق شامل ۸۵ جنس و گونه بودند. راسته دوبالان با میانگین فراوانی ۱۰۲۳۴ عدد در مترمربع (۶۰٫۲۲ گرم در مترمربع) در رتبه اول و پس از آن راسته یک روزه ها با میانگین فراوانی ۱۶۸۰ عدد در متر مربع (۲٫۳۳ گرم در مترمربع) در رتبه دوم قرار داشتند. بیشترین تراکم ماکروبنتوزها با راسته دوبالان در ماه تیر (با فراوانی کل ۲۵۶۹ عدد در مترمربع) مشاهده شد. بر اساس آزمون کروسکال والیس بغیر از رده حشرات، از لحاظ فراوانی و زیتوده، بقیه راسته ها دارای اختلاف معنی داری بودند (P<0.05). بررسی تراکم در رسوبات اعماق مختلف محدوده مورد بررسی با میزان موادآلی موجود در رسوبات، همبستگی بالایی (R=20.92-0.98) را نشان دادند. میزان مواد آلی موجود در رسوبات در فصل تابستان در اعماق مختلف با فصول دیگر سال اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0.05). همچنین بین زیتوده کل ماکروبنتوزها در ۴ ایستگاه رودخانه ای مورد بررسی اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت، اگر چه موجودات از لحاظ فراوانی دارای اختلاف معنی دار بودند (P<0.05).