مقاله بررسی فون بنتیک استخرهای پرورش میگوی سایت دلوار بوشهر و رابطه آن با تولید میگو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی فون بنتیک استخرهای پرورش میگوی سایت دلوار بوشهر و رابطه آن با تولید میگو
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماکروفون
مقاله میوفون
مقاله دلوار
مقاله پرورش میگو
مقاله دانه بندی رسوبات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ بین شکراله
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آوخ کیسمی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: کامرانی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق در استخرهای پرورش میگوی سایت دلوار بوشهر در خلال بهمن ماه ۱۳۸۸تا آذر ۱۳۸۹ طی نمونه برداری های ماهیانه ماکروفون ها و میوفون های بستر ۶ استخر از دو مزرعه مورد شناسایی و شمارش قرار گرفتند. در هر بار نمونه برداری عوامل محیطی شوری، اکسیژن و شرایط آب و هوایی ثبت گردید. در بررسی ماکروفون ها پرتاران، شکم پایان و دوکفه ای ها گروه های غالب بودند و بیشترین فراوانی میوفون ها در ماه های خرداد و تیر بوده است. مواد آلی بستر (به صورت درصد وزن خشک) در ماه خرداد حداقل بود و در ماه مهر بالاترین میزان را داشته است و اندازه دانه بندی رسوبات از ۰٫۵ تا کمتر از ۰٫۰۶۳ میلی متر بوده و درصد ذرات کوچکتر از .۰۶۳۰ میلی متر در نیمه دوم طول دوره پرورش میگو ۷۵-۹۰ درصد وزنی رسوبات را تشکیل داده بود. میانگین میزان برداشت و میانگین مصرف غذا در سطح ۱٫۲ هکتار در مزرعه ۲ حدود ۲۸۱۲٫۸ کیلوگرم بیشتر بوده و میانگین مصرف غذا در این مزرعه در سطح ۱٫۲ هکتار نیز ۵۶۸۸٫۲ کیلوگرم بیشتر از مزرعه ۱ بوده است و تفاوت معنی داری بین میانگین میزان برداشت و میزان مصرف غذا بین هر دو مزرعه وجود داشت.