مقاله بررسی فونستیک پروانه های زیرخانواده (Heliconiinae (Lep: Nymphalidae در البرز مرکزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری تجربی از صفحه ۳۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی فونستیک پروانه های زیرخانواده (Heliconiinae (Lep: Nymphalidae در البرز مرکزی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بالپولکداران
مقاله Nymphalidae ،Heliconiinae
مقاله فون
مقاله ایران
مقاله البرزمرکزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلاطین رز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
راسته بالپولکداران متشکل از دو زیرراسته روزپروازها (Butterflies) و شب پروازها (Moths) است. این راسته با حدود ۱۶۵۰۰۰ گونه یکی از راسته های مهم حشرات محسوب می گردد. زیرراسته روزپروازها با حدود بیست هزار گونه از اهمیت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است. افراد این زیرراسته خصوصا در دوره لاروی از آفات مهم گیاهان زراعی بوده و از طرفی در مرحله بالغ بصورت گرده افشان عمل می کنند. بسیاری از پروانه های بالغ بدلیل زیبایی توسط کلکسیونرها جمع آوری می شوند و بسیاری به عنوان مدل در هنر و طراحی بکار می روند. مطالعه حاضر در راستای تکمیل فون پروانه های البرز صورت گرفت. در بررسی های به عمل آمده طی فصول بهار و تابستان ۱۳۸۹ بر روی فون پروانه های بخش هایی از البرز مرکزی (دیزین، گلندرود، کمربن، نسن، کدیر و بلده)، ۱۷۰ نمونه از پروانه های خانواده Nymphalidae با استفاده از تور حشره گیری جمع آوری و شناسایی گردید. از میان نمونه های شناسایی شده ۶ گونه متعلق به ۲ جنس و ۱ قبیله به زیرخانواده Heliconiinae اختصاص داشتند. از میان ایستگاه های مطالعاتی، ایستگاه کمربن به دلیل شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی ویژه خود دارای بیشترین فراوانی بود. گونه Argynnisalexandra با ۶ نمونه دارای بیشترین فراوانی و گونه های Argynnispaphia و A. adippe با ۱ نمونه دارای کمترین فراوانی در محدوده مطالعاتی بودند.