مقاله بررسی فنولوژی برخی سوزنی برگان باغ گیاه شناسی ملی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی فنولوژی برخی سوزنی برگان باغ گیاه شناسی ملی ایران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنولوژی
مقاله مراحل مختلف فنولوژی
مقاله درصد جوانه زنی بذر
مقاله رشد سالیانه
مقاله سوزنی برگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمان پور افسون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسی سوزنی برگان باغ گیاه شناسی ملی ایران در سال های ۸۱-۱۳۷۲ طرحی تحت عنوان “بررسی و مطالعه فنولوژی برخی از درخت ها و درختچه های زینتی باغ گیاه شناسی ملی ایران ” نکاشته شد که طی آن ۱ تا ۵ پایه از ۷ گونه سوزنی برگ از منطقه نمایشی باغ گیاه شناسی مورد بررسی قرار گرفتند. شامل: مراحل مختلف فنولوژی گیاه (شروع باز شدن جوانه برگ زمستانه، زمان کامل شدن همه برگ ها، زمان گل دهی، زمان حداکثر گل دهی، خاتمه گل دهی، دوره رسیدن بذر، مدت دوام بذر در روی گیاه، مقدار بذر تولید شده، قوه نامیه بذر، میانگین رشد سالیانه قطری به سانتی متر و طولی به متر و سن گیاه)، اندازه گیری PH، درصد مواد آلی، درصد مواد معدنی (رس، سیلت و شن) و بافت خاک بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد که سرما، زمان ظهور برگ ها را به تعویق می اندازد و مدت کامل شدن همه برگ ها را طولانی تر می کند و بنابراین مدت زمان کامل شدن برگ های سوزنی برگان طولانی تر از خزان کننده ها بوده است و دوره رسیدن بذر با سرد شدن هوا طولانی تر شده است. میزان بارندگی در تغییرات فنولوژیکی تاثیر بسزایی داشته آن چنان که اختلاف تغییرات فنولوژیکی در ماه های تابستان و زمستان در سوزنی برگان قابل مشاهده بوده است. نتیجه ها نشان دادند که مدت زمان گل دهیThuja orientalis ، مدت زمان رسیدن بذرها و مدت زمان برگ دهی Pinus densiflora از سایر گونه ها طولانی تر بوده و مدت زمان رسیدن بذرهای Picea abies از سایر گونه ها کوتاه تر بوده است.