مقاله بررسی فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L) در تاریخ های مختلف کاشت در استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L) در تاریخ های مختلف کاشت در استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تاریخ کاشت
مقاله فنولوژی
مقاله عملکرد دانه
مقاله اجزاء عملکرد دانه و عملکرد روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راهنما عبدالامیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به واکنش کلزا نسبت به تاریخ کاشت بررسی عملکرد دانه بر مبنای فنولوژی گیاه شاخصی مناسب برای تعیین تاریخ کاشت می باشد. این آزمایش با هدف تجزیه و تحلیل کمی عملکرد کلزا هیبرید هایولا ۴۰۱ در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با پنج تاریخ کاشت از اول آبان لغایت دهم آذر به فاصله ۱۰ روز با چهار تکرار اجرا گردید. مدت اجرای پژوهش دو سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ و ۸۷-۱۳۸۶ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بود. نتایج نشان داد اثر تاریخ کاشت بر کلیه صفات و اثر متقابل سال × تاریخ کاشت بجز بر فاصله زمانی کاشت تا سبز شدن، تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه بر سایر صفات اثر معنی داری داشت. کمترین فاصله زمانی کاشت تا سبز شدن، بیشترین طول دوره گلدهی و رسیدگی، بیشترین ارتفاع ساقه، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و روغن در تاریخ کاشت اول آبان بود. بر اساس توابع رگرسیونی به ازاء هر روز تاخیر نسبت به تاریخ کاشت اول آبان عملکرد دانه و روغن حدود %۱ کاهش یافت. بطور کلی تاخیر در کاشت سبب کاهش دوره های رشد رویشی و زایشی و بی ثباتی عملکرد دانه شد. بر اساس نتایج این آزمایش دامنه تاریخ کاشت اول تا دهم آبان به عنوان تاریخ کاشت مطلوب و دوره ۱۰ لغایت ۲۰ آبان نیز با در نظر گرفتن حدود ۲۰ درصد کاهش عملکرد قابل توصیه می باشد.