مقاله بررسی فلور و شکل زیستی گیاهان در جنگل های طبیعی حوزه آبخیز سراب ایوان در استان ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۴۸ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی فلور و شکل زیستی گیاهان در جنگل های طبیعی حوزه آبخیز سراب ایوان در استان ایلام
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایلام
مقاله جنگل طبیعی
مقاله سراب ایوان
مقاله شکل زیستی
مقاله فلور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی فلور و شکل زیستی گونه های گیاهی در جنگل های شمال شهرستان ایلام منطقه ای به مساحت ۴۳۰۰ هکتار در روی نقشه توپوگرافی ۱٫۵۰۰۰۰ محصور گردید. ابتدا جهت تعیین مساحت قطعات نمونه از روش حداقل سطح استفاده شد. طبق این روش حداقل سطح قطعه نمونه در منطقه مورد مطالعه ۴۰۰ مترمربع تعیین گردید. سپس اقدام به پیاده کردن قطعات نمونه به روش سیستماتیک تصادفی در منطقه مورد مطالعه نموده و گونه های گیاهی حاضر در سطح قطعات نمونه جمع آوری و مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و شکل زیستی آنها بر اساس روش رانکیه تعیین گردید. در مورد نمونه های گیاهی که در شناسایی آنها ابهام وجود داشت به بخش گیاه شناسی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع جهت شناسایی فرستاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده حضور ۱۸۸ گونه گیاهی متعلق به ۱۵۰ جنس و ۴۵ خانواده در منطقه مورد مطالعه بوده که تیره های Poaceae و Asteraceae به ترتیب با ۲۸ و ۲۶ گونه معادل ۱۴٫۸۹ و ۱۳٫۸۳ درصد غنی ترین تیره ها را به خود اختصاص می دهند و بعد از آنها تیره Lamiaceae و Fabaceae با ۱۶ و ۱۵ گونه معادل ۸٫۵۱ و ۷٫۹۸ درصد قرار دارند. بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی فلور منطقه با توجه به اشکال زیستی رانکیه ۷٫۹۸ درصد از گونه های گیاهی موجود در منطقه فانروفیت، ۹٫۰۴ درصد کامفیت، ۲۷٫۶۶ درصد همی کریپتوفیت، ۴۵٫۲۱ درصد تروفیت و ۱۰٫۱۱ درصد ژئوفیت می باشند.