مقاله بررسی فلوریستیک منطقه شمال بادرود، استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی فلوریستیک منطقه شمال بادرود، استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصفهان
مقاله بادرود
مقاله پراکنش جغرافیایی (کورولوژی)
مقاله شکل زیستی
مقاله معرفی فلور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: افشارزاده سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر معرفی فلور، شکل رویشی، تحلیل پراکنش جغرافیایی (کورولوژی) پوشش گیاهی منطقه شمال بادرود است که ساختار گونه ای و انواع شکل های رویشی و پراکنش جغرافیایی گیاهان این منطقه را بررسی می کند. این منطقه بیابانی در ۳۰ کیلومتری شمال شهرستان نطنز و در ارتفاع ۹۴۶ متر تا ۱۰۲۱ متر واقع، از دو بخش اصلی شامل تپه های شنی و دشت های سنگریزه ای تشکیل شده است. در مجموع، ۶۳ گونه متعلق به ۴۹ جنس و ۱۵ خانواده در منطقه ثبت شد که ۱۱ گونه به رده تک لپه ای ها و ۵۲ گونه به رده دولپه ای ها تعلق داشتند. اغلب گونه های شناسایی شده به خانواده های Asteraceae (22.2 درصد)، Chenopodiaceae (19.0 درصد)، poaceae (15.9 درصد)، Brassicaceae (14.3 درصد) و Boraginaceae (9.5 درصد) تعلق داشتند. جنس های Astragalus، Salsola، Seidlitzia و Stipagrostis هر کدام با ۳ گونه بیشترین حضور را در منطقه نشان می دهند. تروفیت ها با ۶۶٫۶۷ درصد شکل رویشی غالب منطقه را تشکیل می دهند و همی کریپتوفیت ها با ۱۵٫۸۷ درصد، کامئوفیت ها با ۹٫۵۲ درصد و فانروفیت ها با ۷٫۹۳ درصد به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند. تحلیل پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه نشان داد که گونه های ایرانی-تورانی با ۵۷٫۱۴ درصد رویش غالب منطقه، گونه های ایرانی-تورانی/صحارا-سندی ۲۰٫۶۳ درصد، ایرانی-تورانی/صحارا-سندی/مدیترانه ای ۶٫۳۵ درصد، ایرانی-تورانی/مدیترانه ای ۳٫۱۷ درصد، گونه های جهان وطن ۳٫۱۷ درصد، گونه های ایرانی-تورانی/اروپا-سیبری/مدیترانه ای ۳٫۱۷ درصد، صحارا-سندی/مدیترانه ای ۱٫۵۹ درصد و ایرانی-تورانی/صحارا-سندی/صحارا-عربی ۱٫۵۹ درصد از رویش های ناحیه را به خود اختصاص داده اند. در این منطقه گونه های Pterochaenia stewartii، Reicharidia orientalis و Silene arenosa شناسایی شد که برای نخستین بار از استان اصفهان گزارش می شوند.