مقاله بررسی فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه شکار ممنوع صوفیکم در شمال شرق استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۲۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه شکار ممنوع صوفیکم در شمال شرق استان گلستان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکل زیستی
مقاله شرق استان گلستان
مقاله فلورستیک
مقاله کوروتیپ
مقاله منطقه صوفیکم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلی مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمیان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: عصری یونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه شکار ممنوع صوفیکم در ۵۴o29’۱۰” طول شرقی و ۳۷o13’۲۶” عرض شمالی در شمال شرق استان گلستان قرار دارد. مساحت این ناحیه ۳۰۰۰۰ هکتار است و دارای تالاب های کوچک بسیاری می باشد و حداقل ارتفاع از سطح دریا ۱۶- متر و بیش ترین ارتفاع آن ۴۰ متر است. برای این کار نمونه های گیاهی از زیستگاه های مختلف منطقه طی دو فصل رویشی سال ۸۷ و ۸۸ جمع آوری و با استفاده از فلورهای مختلف شناسایی شدند و در مجموع تعداد ۴۰ خانواده، ۱۲۷ جنس و ۱۷۳ گونه گیاهی شناسایی شد که بیش ترین گونه ها در تیره poaceae با ۲۶ گونه، Asteraceae با ۲۳ گونه و Chenopodiaceae با ۲۰ گونه دیده می شود. در بین گیاهان منطقه، تروفیت ها با ۱۰۰ گونه و ۵۷٫۸ درصد بالاترین طیف زیستی را دارا هستند. از نظر فیتوجغرافیایی پراکنش ۲۶ درصد گونه ها به ناحیه (ایرانی- تورانی) ۱۹٫۰۷ درصد به ناحیه ایران- تورانی و اروپا – سیبری و مدیترانه ای و ۱۵٫۵ درصد به ناحیه ایران- تورانی، مدیترانه ای و بقیه عناصر چند ناحیه ای به شمار می آید.