مقاله بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژی جنگل پرک در استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژی جنگل پرک در استان لرستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل های زاگرس
مقاله شکل زیستی
مقاله کورولوژی
مقاله لیست فلوریستیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ویس کرمی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پیله ور بابک
جناب آقای / سرکار خانم: سوسنی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ویس کرمی غلامحسن
جناب آقای / سرکار خانم: زینی وند حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش معرفی گونه های گیاهی جنگل پرک با وسعت ۲۹۲۰ هکتار در ۳۵ کیلومتری شهرستان خرم آباد می باشد. با مطالعه فلور منطقه، ۳۲ خانواده، ۱۱۰ جنس و ۱۴۵ گونه گیاهی شناسایی شد. بزرگترین خانواده از لحاظ تعداد گونه خانوادهCompositae  با تعداد ۲۴ گونه، %۱۶٫۵۵ می باشد. بررسی انتشار جغرافیایی فلور منطقه نشان داد که بیشترین پراکنش جغرافیایی به ناحیه ایرانی – تورانی مربوط است. نتایج نشان داد که تعداد ۱۹ گونه گیاهی حدود %۱۳٫۱ گونه های گیاهی منطقه در رسته گونه های در معرض تهدید می باشند. تروفیت ها با %۴۷٫۶ غالب ترین شکل زیستی در این منطقه بودند. کوتاه بودن فصل رویش، شرایط اقلیمی و تخریب از مهمترین عوامل غلبه این شکل زیستی در این منطقه قلمداد می شود.