مقاله بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه یاسوج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۱۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه یاسوج
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور
مقاله شکل زیستی
مقاله پراکنش جغرافیایی
مقاله منطقه یاسوج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: جابرالانصار زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت گیاهان موجود در یک منطقه به عنوان زیر بنایی برای سایر مطالعات از قبیل پژوهش های بوم شناختی، مدیریت اکوسیستم ها و حفاظت گیاهان می باشد. منطقه یاسوج با وسعتی در حدود ۱۵۹۱۵۹۳ هکتار در برگیرنده قسمت هایی از سه استان فارس، کهکیلویه و بویر احمد و اصفهان می باشد. این تحقیق با هدف شناسایی فلور منطقه یاسوج و بررسی شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان این منطقه انجام شده است. بدین منظور نمونه های گیاهی منطقه یاسوج با استفاده از مطالعات میدانی گسترده جمع آوری و شناسایی گردید. نتایج حاصل از این مطالعه منجر به شناسایی ۹۲۹ گونه متعلق به ۴۱۷ جنس و ۸۴ خانواده شد که نشان دهنده تنوع زیستگاهی و پتانسیل بالای تنوع زیستی در منطقه یاسوج می باشد. این مطالعه نشان داد که خانواده های Asteraceae، Fabaceae و Lamiaceae به ترتیب با ۱۳۵، ۱۱۱ و ۷۰ گونه فراوانترین خانواده ها و جنس های Astragalus، Centaurea و Nepeta به ترتیب با ۵۳، ۱۵ و ۱۳ گونه فراوانترین جنس های مشاهده شده در منطقه یاسوج بودند. همچنین با توجه به مطالعات شکل زیستی، همی کریپتوفیت ها و تروفیت ها به ترتیب با %۴۴٫۸۴ و ۲۸٫۰۶% بیش از ۷۰ درصد از عناصر شناسایی شده را به خود اختصاص می دهند. نتایج بررسی های پراکنش جغرافیایی گیاهان یاسوج نشان داد که اکثر گونه های آن (۶۷٫۴۹ درصد) مربوط به ناحیه ایرانی، تورانی می باشند.