مقاله بررسی فقهی-حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی فقهی-حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طلبکار
مقاله طلب
مقاله دین
مقاله انتقال ارادی طلب
مقاله تعهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانیان علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگمهر داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعهد به اعتبار جنبه مثبت آن، طلب نامیده می شود. انتقال ارادی طلب عبارت است از جابه جایی قراردادی طلب از دارایی طلبکار به دارایی شخص دیگر. در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب های بسیار، با پذیرش تصور جدایی طلب از شخصیت طلبکار، امکان انتقال ارادی طلب با قائل شدن ویژگی بیع برای آن پیش بینی گردید. البته این امر نافی امکان تحقق این نهاد حقوقی در قالب سایر تاسیسات حقوقی از قبیل هبه و غیره نیست.
در حقوق ایران ضمن پذیرش مبانی انتقال طلب در قالب عقود حواله و ضمان، این انتقال از طریق عقود معین و نامعین و همچنین از طریق واگذاری اسناد قابل معامله قابل تصور است.