مقاله بررسی فقهی- حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۲۵۱ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی فقهی- حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشار
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آثار ادبی و هنری
مقاله قرارداد انتشار
مقاله حقوق مادی
مقاله پدیدآورنده
مقاله ناشر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: قبولی درافشان سیدمحمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در برخی نظام های حقوقی همچون فرانسه، ضمن پیش بینی قالب های مشخص برای قراردادهای بهره برداری از حقوق ادبی و هنری، قواعد مربوط و تعهدات ناشی از آن نهادینه شده است. در این میان، قرارداد انتشار اهمیتی ویژه دارد. در نظام حقوقی ایران برغم شناسایی حقوق ادبی و هنری، قواعدی ویژه در خصوص قراردادهای پیش گفته به چشم نمی خورد و ادبیات حقوقی مربوط از غنای کافی برخوردار نیست. به همین جهت، این سوال مطرح است که آیا حقوق و تعهدات ویژه که در نظام حقوقی فرانسه متناسب با طبیعت حقوق ادبی و هنری، پیش بینی شده، می تواند در نظام حقوقی ایران نیز مورد پذیرش قرارگیرد. به موجب دستاوردهای حاصل از این تحقیق، به نظر می رسد در حقوق ایران، برخی از حقوق و تعهداتی که برای پدیدآورنده و ناشر در حقوق فرانسه پذیرفته شده، بر اساس قواعد عمومی و برخی دیگر بر فرض ورود در قلمرو تراضی مورد پذیرش است.