مقاله بررسی فقهی جرم سیاسی بغی و نقش توبه در تخفیف مجازات آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در معرفت سیاسی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی فقهی جرم سیاسی بغی و نقش توبه در تخفیف مجازات آن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جرم سیاسی
مقاله بغی
مقاله بغات
مقاله توبه
مقاله مجازات
مقاله فقه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرگوش نسب عبدالجبار
جناب آقای / سرکار خانم: غیبی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش دربرابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب های فقهی برای این جرم ارائه داده اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می شود و بسیاری هم در کتاب ها و مقاله های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می کنند؛ درحالی که این جرم، دایره ای گسترده تر دارد. ازسوی دیگر، به دلیل اینکه نهاد مقدس توبه، در منابع کیفری اسلام در جرایم خاصی پذیرفته شده و یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است، مناسبت دارد که با بررسی دیدگاه ها و ادله آنها به تبیین دقیق بغی، شرایط و احکام آن پرداخته و نقش توبه باغی در تخفیف مجازات یا عفو از مجازات نیز بررسی شود.