مقاله بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2/SiO2 و V2O5/TiO2/SiO2 در تخریب منو و دی کلروبنزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2/SiO2 و V2O5/TiO2/SiO2 در تخریب منو و دی کلروبنزن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منو کلرو بنزن
مقاله دی کلرو بنزن
مقاله تیتانیم دی اکسید
مقاله فتوکاتالیست
مقاله آلاینده های زیست محیطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غریبه سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: وفائی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانو فتوکاتالیست های TiO2/SiO2 و V2O5/TiO2/SiO2 به روش سل- ژل تهیه شده اند. XRD SEM, FT-IR و UV-Vis برای بررسی ساختار و ویژگی های فتوکاتالیست ها استفاده شده اند. اندازه ذرات با استفاده از معادله شرر nm 7 به دست آمده است. نتایج XRD و FT-IR حضور  SiO2, V2O5, TiO2را تایید می کنند. به منظور بررسی و مقایسه فعالیت فتوکاتالیستی TiO2/SiO2 و V2O5/TiO2/SiO2 تخریب نوری منو و دی کلرو بنزن در محیط آبی تحت تابش نور فرابنفش و مرئی انجام شد. کاهش غلظت منو و دی کلرو بنزن با استفاده از طیف سنجی UV-Vis مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تخریب نشان دهنده این است که در نور مرئی V2O5/TiO2/SiO2 در مقایسه با TiO2/SiO2 فعالیت فتوکاتالیستی بهتری دارد.