مقاله بررسی فعالیت عصبی – عضلانی حین حرکت در آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب توانبخشی از صفحه ۴۸ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی فعالیت عصبی – عضلانی حین حرکت در آب
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله EMG
مقاله بیومکانیک
مقاله فعالیت عصبی – عضلانی
مقاله تمرین در آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیرضایی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حیدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: از آنجا که سیگنال پیچیده الکترومایوگرافی (EMG) به وسیله سیستم عصبی کنترل می شود و به خصوصیات فیزیولوژیکی و آناتومیکی عضله بستگی دارد، می تواند برای مطالعه هماهنگی و کنترل حرکت مورد استفاده قرار گیرد. به دلیل ارتباط بین مقدار موج EMG و نیروی عضله، از این تکنیک برای مطالعه فعالیت عصبی – عضلانی در تکالیف پاسچرال، حرکات عملکردی و شرایط کاری و برنامه های آموزشی و درمانی استفاده شده است. با توجه به سمت گیری توجه محققان حوزه های فیزیوتراپی، توان بخشی و ورزش و سایر رشته های مرتبط با آناتومی، بیومکانیک و حرکت شناسی به اثرات حرکت در آب به ویژه بر عملکرد عضلات، استفاده از EMG سطحی در شنا و حرکات آبی جهت ثبت و عینی نمودن فعالیت عضلانی رو به رشد است. با عنایت به تفاوت ماهوی محیط آب و خشکی، استفاده از EMG در آب متفاوت از خشکی است. بنابراین شاهد مواجهه با چالش هایی در رابطه با عایق بندی و چسب زدن الکترودها و تجهیزات برای مدت نسبتا طولانی در این مطالعات هستیم. در این مقاله، مروری بر مطالعات مختلف، چالش های پیش روی ثبت EMG در آب و حرکات مختلفی که با استفاده از این تکنیک مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج این مطالعات انجام شده است.
مواد و روش ها: جستجوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی معتبر نظیرPub Med, Scince Direct Mendely  با جستجوی کلمات EMG، بیومکانیک، فعالیت عصبی – عضلانی، تمرین در آب انجام و بررسی نهایی بر روی بیش از ۳۰ مقاله با ارتباط مستقیم انجام شد.
نتیجه گیری: در این مطالعه، رویکردهای روش شناسی کمی سازی فعالیت عضله در آب و عوامل اثرگذار در حین حرکت در آب مطرح شد. بر اساس تحقیقات انجام شده، فعالیت عضلانی حین حرکت در آب تحت تاثیر جهت، سرعت و جریان آب قرار می گیرد. آب محیط منحصر به فردی را فراهم می کند که در آن نیروی جاذبه و بارگذاری روی مفاصل کاهش می یابد در حالی که خود آب مقاومتی نسبت به حرکت ایجاد می کند.