مقاله بررسی فعالیت آنزیم های هضمی، آمیلاز وآلکالین فسفاتاز، در لارو ماهی سفید تغذیه شده از ناپلی آرتمیا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی فعالیت آنزیم های هضمی، آمیلاز وآلکالین فسفاتاز، در لارو ماهی سفید تغذیه شده از ناپلی آرتمیا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لارو ماهی سفید
مقاله آنزیم هضمی
مقاله آمیلاز
مقاله آلکالین فسفاتاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن تبار فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اورجی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی فریدونی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی سیده صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این آزمایش تعیین نرخ رشد، بازماندگی و فعالیت آنزیم های هضمی (آمیلاز و آلکالین فسفاتاز) لارو ماهی سفید تغذیه شده با ناپلی آرتمیا می باشد. آزمایش در مخازن شیشه ای ۱۱۵ لیتری حاوی ۷۰۰۰ قطعه لارو ماهی سفید با میانگین وزن اولیه ۵٫۳ میلی گرم (۲ روز بعد از هچ ) انجام شد. جهت سنجش آنزیمی نمونه برداری از لارو ها بصورت تصادفی در روزهای ۲، ۳، ۵، ۶ ،۸ ،۱۰ ،۱۵ ،۲۱ ،۲۵ و ۳۰ انجام گرفت. نتایج نشان دادند که ذخیره سازی لارو در تراکم بالا کارایی رشد را کاهش می-دهد اما تاثیر قابل ملاحظه ایی بر روی نرخ بازماندگی لارو نداشت. در تحقیق حاضر از روز ۲۳-۳۰ افزایش واضحی در فعالیت آنزیم آمیلاز مشاهده شد بطوری که بیشترین فعالیت آمیلاز در روز ۳۰ بعد از هچ مشاهده شد. محتوای بالای گلیکوژن و کربوهیدرات در غذای زنده ممکن است سنتز و ترشح آمیلاز را تحریک کند. یک پیک فعالیت زود هنگام در فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در روز ۸ بعد ار تفریخ مشاهده شد که نشان دهنده روند بلوغ روده در لارو ماهی سفید می باشد.