مقاله بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی گیاه عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) در طی مراحل مختلف رویش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی گیاه عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) در طی مراحل مختلف رویش
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اکسیدان
مقاله عروسک پشت پرده
مقاله فلاونوئید
مقاله مراحل مختلف رویش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشنی مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: میان آبادی منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: عظیم محسنی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاه عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) از خانواده سیب زمینی (Solanaceae)، منبعی غنی از آنتی اکسیدان های گوناگون است که برای درمان بیماری های متعددی نظیر التهاب و روماتیسم توصیه می شود. در این پژوهش، بخش های مختلف گیاه مانند برگ، غلاف گل، میوه سبز و نارنجی عروسک پشت پرده در طی مراحل مختلف رویش از حوالی تنکابن به صورت تصادفی جمع آوری و ویژگی آنتی اکسیدانتی آن مطالعه شد. فعالیت آنتی اکسیدانی با استفاده از آزمون به دام اندازی رادیکال ۱ و ۱ دی فنیل-۲-پیکریل-هیدرازین، مهارکنندگی اکسیداسیون اسید چرب و قدرت احیا کنندگی آهن سنجش شد. همچنین، میزان فنل، فلاونوئید، کوئرستین، لوتئولین، آنتوسیانین، کاروتنوئید کل آنها نیز تعیین شد. آزمایش های مختلف با ۴ تکرار ارزیابی شدند. تکرار نتایج نشان داد که میزان فنل، فلاونوئید و قابلیت احیا کنندگی آهن در برگ به طور درخور توجهی بیشتر از سایر بخش ها بود. بیشترین مقدار کاروتنوئید کل (۱۰٫۰۵±۱٫۴۵ mg/g FW)، فعالیت آنتی اکسیدانی به روش (۱٫۸۱±۰٫۲۱۴ g/g FW) DPPH و مهارکنندگی اکسیداسیون اسید چرب (۵٫۳۵±۷۵٫۵۳ درصد) در میوه نارنجی مشاهده شد. بیشترین مقدار لوتئولین در برگ مرحله میوه سبز (۰٫۱۹۸±۰٫۰۰۱ mg/g DW) به دست آمد. کوئرستین فقط در برگ مرحله رویشی و گل دهی به ترتیب ۹٫۲±۰٫۰۵ mg/g DW و ۰٫۵۳±۹ به دست آمد.