مقاله بررسی فصل تخمریزی میگوی نظافتچی گونه Latreutes anplonyx در خورموسی (خلیج فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۲۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی فصل تخمریزی میگوی نظافتچی گونه Latreutes anplonyx در خورموسی (خلیج فارس)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میگوی نظافت چی
مقاله Latreutes anplonyx
مقاله خور موسی
مقاله تخم ریزی
مقاله نسبت جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان پناه مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه طی یک سال از شهریور ۱۳۸۸ تا شهریور ماه ۱۳۸۹ انجام شده است. در مجموع ۳۷۳ قطعه میگوی جمع آوری گردید. در این بررسی نمونه ها از خورموسی توسط تورهای گوشگیر ثابت با قطر چشمه ۲ و ۱۴ سانتی متر جمع آوری شد. از کل نمونه ها تعداد ۸۳ عدد نر و ۲۹۰ عدد میگو ماده بوده که به ترتیب ۲۲٫۲۵ و ۷۷٫۷۴ درصد فراوانی داشتند. بیشترین و کمترین درصد فراوانی نرها به ترتیب در اردیبهشت ماه (۴۸ درصد) و آبان ماه (۶٫۵۹ درصد) و همچنین بیشترین و کمترین درصد فراوانی ماده ها در آبان ماه (۹۳٫۴ درصد) و اردیبهشت ماه (۵۲ درصد) بود. دامنه طول کل میگوی نر ۱۸٫۲ و ۳۲٫۸ میلی متر با میانگین ۲۳٫۸±۳٫۴۴ میلی متر و دامنه طول کل میگوی ماده ۲۲٫۴ تا ۴۳٫۳ میلی متر با میانگین ۷۳٫۲۹±۲۰٫۴ میلی متر بدست آمد. دامنه وزن کل میگوی نر ۰٫۰۵۴۹ تا ۰٫۲۷۰۸ گرم با میانگین ۰٫۲۷۰۸±۰٫۰۴۸۶ گرم و دامنه وزن کل میگوی ماده ۰٫۱۴۱۸ تا ۱٫۲۷۷۲ گرم با میانگین ۰٫۴۱۸۹±۰٫۲۰۸۹ گرم محاسبه گردید. نسبت جنسی (نر به ماده) ۳٫۴: ۱ بود. از تعداد ۲۹۰ قطعه میگوی ماده، ۱۳۹ قطعه را بر حسب تصادف انتخاب کرده و تخم (جنین) مورد شمارش قرار گرفت که بیشترین تعداد تخم در فروردین ماه (۶۸۶۱ عدد) و کمترین تعداد آنها در شهریور ماه (۸۰ عدد) بدست آمد.