مقاله بررسی فرایند جذب زیستی همزمان دو فلز روی / نیکل به وسیله جلبک قهوه ای فوکوس سراتوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۸۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی فرایند جذب زیستی همزمان دو فلز روی / نیکل به وسیله جلبک قهوه ای فوکوس سراتوس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روی
مقاله نیکل،
مقاله جلبک
مقاله جذب زیستی
مقاله راکتور زیستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی اسبچین سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: پوربابایی احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آندره ایو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلزهای سمی و سنگین در شکل های فیزیکی و شیمیایی گوناگون به عنوان آلوده کننده محیط زیست محسوب می شوند. امروزه از روش های فیزیکی، شیمیایی و زیستی متنوعی برای حذف این آلاینده ها از محیط زیست استفاده می شود. در این پژوهش، جذب زیستی یون های نیکل و روی به وسیله جلبک قهوه ای فوکوس سراتوس در راکتور بسته مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها با استفاده از دستگاه طیف سنجی فروسرخ (FT-IR) نشان داد که، گروه های کربوکسیل سطحی آلژینات، نقش کلیدی را درجذب یون نیکل و روی دیواره جلبک برعهده دارند. به کارگیری معادله لانگمویر برای محاسبه میزان جذب یون ها به وسیله جلبک اثبات کرد که بیشترین میزان جذب نیکل و روی به ترتیب ۰٫۷۱ و ۰٫۹۵ میلی مول بر گرم می باشد و زمان ۳۴۰ دقیقه به عنوان زمان تعادل در مطالعه سینتیک جذب یون ها در آب مقطر و معمولی به دست آمد.