مقاله بررسی فراوانی DMFT و dmft و التهاب لثه در دانش آموزان سال اول پایه های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان شهری و روستایی طی معاینات غربال گری کشوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۵۴ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی DMFT و dmft و التهاب لثه در دانش آموزان سال اول پایه های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان شهری و روستایی طی معاینات غربال گری کشوری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسیدگی دندان
مقاله التهاب لثه
مقاله دانش آموزان
مقاله غربال گری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعدی نژاد مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: کلیشادی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: اردلان گلایول
جناب آقای / سرکار خانم: تسلیمی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری مجذوبه
جناب آقای / سرکار خانم: مطلق محمداسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیماری پوسیدگی دندان جزیی از مجموعه بیماری های تمدن امروزی است. عوامل داخل دهانی در تعامل با عوامل دیگری هم چون عوامل ارث، اجتماعی و فرهنگی در ایجاد این بیماری دخیل می باشند. در بین عوامل اجتماعی، مراقبت های بهداشتی جایگاه خاصی را دارا می باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوعDMFT ، dmft و التهاب لثه در سال اول هر سه پایه تحصیلی دانش آموزی در ۳۲ استان کشور، در مناطق روستایی و شهری بود.
مواد و روش ها: این بررسی حاصل مطالعه مقطعی- توصیفی است که در آن همه دانش آموزان سال اول پایه های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی ۳۲ استان کشور، در سال تحصیلی ۱۳۸۸- ۱۳۸۹ به طور مقطعی از نظر وضعیت تعداد دندان پوسیده، کشیده، پرشده و لثه متورم توسط پزشک یا کادر مراقبت های پزشکی معاینه و نتایج در شناسنامه سلامت آن ها ثبت گردیده و اطلاعات مربوطه از آن ها استخراج شد و فراوانی هر یک ثبت و بررسی گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که دانش آموزان سال اول دبستان با ۴۵٫۵۶ درصد بیش ترین پوسیدگی دندان را بین پایه های تحصیلی داشته اند. شیوع پوسیدگی دندان ۴۰٫۹۹ درصد در مناطق روستایی در مقابل ۳۵٫۸ درصد در مناطق شهری بود. جمعیت دانش آموزی سال اول پایه های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان تحت پوشش برخی دانشگاه های علوم پزشکی کشور هم چون کاشان با ۶۲ درصد بیش ترین و شیراز ۱۳ درصد کم ترین درصد پوسیدگی دندان را نشان دادند.
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، بیش ترین شیوع دندان پوسیده در دانش آموزان ابتدایی و در بین استان ها در کاشان ثبت شده است. بیش ترین شیوع دندان کشیده در دوره ابتدایی و دندان پرشده در دوره دبیرستان و تورم لثه در دوره راهنمایی ثبت شد.