مقاله بررسی فراوانی گونه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در حوضه جنوبی دریای خزر با روش مساحت جاروب شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی گونه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در حوضه جنوبی دریای خزر با روش مساحت جاروب شده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاس ماهی ایرانی
مقاله دریای خزر
مقاله ارزیابی ذخایر
مقاله صید در واحد تلاش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ذخایر ماهیان خاویاری در حوضه جنوبی دریای خزر (آب های ایران) با هدف تعیین ترکیب گونه ای، فراوانی نسبی، فراوانی مطلق و میزان توده زنده تاس ماهی ایرانی مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه، ۹۰ ایستگاه بر اساس طرح طبقه بندی تصادفی انتخاب و از روش مساحت جاروب شده برای برآورد ذخایر استفاده شد. در نواحی ساحلی با عمق کمتر از ۱۰ متر از ترال ۹ متری و برای مناطقی با عمق بیش از ۱۰ متر از ترال ۲۴٫۷ متری استفاده شد ترال کشی در هر ایستگاه به مدت نیم ساعت و با سرعت ۲٫۵ تا ۳ گره دریایی انجام گرفت. در گشت بهار ۱۳۸۸ تعداد ۲۲ عدد ماهی خاویاری صید شد که شامل ۲۰ عدد تاس ماهی ایرانی، ۱ عدد ازون برون و ۱ عدد تاس ماهی روسی بود. %۹۰٫۹ درصد صید اختصاص به گونه تاس ماهی ایرانی داشت. میزان صید در واحد تلاش (CPUE) از گشت بهار ۱۳۸۸ به میزان ۰٫۲۴ عدد تاس ماهی ایران در هر ترال بود. میانگین طول کل تاس ماهی ایران در بهار ۱۳۸۸ معادل ۶۱٫۹±۲۸٫۷ سانتی متر و میانگین وزنی این گونه ۱۵۶۹٫۱±۲۱۷۱ گرم بود. فراوانی کل برآوردشده برای تاس ماهی ایرانی در بهار سال ۱۳۸۸ معادل ۱۱۹۲۲۹۳ عدد و میزان وزن توده زنده این ماهی ۱۸۷۸٫۲ تن بود. فراوانی کل تاس ماهی ایرانی تجاری (طول کل£ ۸۶ سانتی متر) در گشت بهار ۱۳۸۸ معادل ۲۹۹۴۵۶ عدد و وزن توده زنده آن برابر ۱۴۱۳٫۴ برآورد شد. در گشت پاییز سال ۱۳۸۸ تعداد ۶۲ عدد ماهی شامل ۵۲ عدد تاس ماهی ایرانی، ۸ عدد ازون برون و ۲ عدد تاس ماهی روسی صید شد. از نظر ترکیب گونه ای صید %۸۳٫۹ مربوط به تاس ماهی ایرانی بود. صید در واحد تلاش تاس ماهی ایرانی در پاییز ۱۳۸۸ معادل ۰٫۵۸ عدد در هر ترال بود. میانگین طول کل تاس ماهی ایران در پاییز ۱۳۸۸، ۴۰٫۵±۲۷٫۹ سانتی متر و میانگین وزنی این گونه ۹۲۹٫۲±۲۵۳۱٫۷ گرم بود. فراوانی کل برآورد شده برای تاس ماهی ایرانی در پاییز سال ۱۳۸۸ معادل ۲۹۰۷۵۰۰ هزار عدد و میزان توده زنده این ماهی برای پاییز ۱۳۸۸، ۲۶۸۴٫۳ تن محاسبه شد. فراوانی کل ماهیان خاویاری تجاری در پاییز ۱۳۸۸ معادل ۲۲۲۱۴۲ عدد و وزن توده زنده آن معادل ۲۰۸۸ تن برآورد شد.