مقاله بررسی فراوانی کتوز تحت بالینی در تعدادی از گاوداری های صنعتی استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی کتوز تحت بالینی در تعدادی از گاوداری های صنعتی استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتوز تحت بالینی
مقاله گاوداری های کرمانشاه
مقاله بتاهیدروکسی بوتیرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قشقایی علی
جناب آقای / سرکار خانم: نیکوصفت زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کتوز تحت بالینی اختلال متابولیکی در متابولیسم انرژی گاوهای پرتولید بوده که بدون نشانه های بالینی آشکار، اکثر گاوهای شیری را مبتلا می سازد. این اختلال منجر به تجمع چربی و اجسام کتونی از جمله بتاهیدروکسی بوتیرات در سرم و بافت کبد می شود. کاهش تولید، کاهش پروتئین شیر، کاهش سطح باروری در گله، تعداد زیاد گاوهای درگیر و مخارج هنگفت درمان اهمیت قتصادی این بیماری را بیشتر آشکار می سازد. با توجه به اینکه اطلاعاتی در خصوص میزان شیوع این اختلال متابولیکی در گاوداری های استان کرمانشاه در دست نیست، بی شک میزان خسارات اقتصادی آن متصور نخواهد بود. لذا به عنوان اولین گام در مطالعه وضعیت این بیماری در استان کرمانشاه، بررسی میزان شیوع آن در تعدادی ازگاوداری های صنعتی هدف این پژوهش قرار گرفت. مطالعه در تعدادی از گاوداری های صنعتی استان کرمانشاه بر روی ۱۰۰ راس گاو، که در هفته ۴-۳ پس از زایش بودند، انجام پذیرفت. پس از خونگیری از ورید وداجی گاوها، نمونه های خون در لوله های فاقد ماده ضدانعقاد در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از جداسازی سرم، با استفاده از کیت اندازه گیری به روش آنزیمی در دستگاه اتوآنالایزر میزان بتاهیدروکسی بوتیرات سرم اندازه گیری و مقادیر بالاتر از ۱۴۰۰ میلی مول در لیتر بعنوان مثبت تلقی گردید. از مجموع ۱۰۰ راس دام تحت بررسی، بتا هیدروکسی بوتیرات در سرم ۱۳ راس از آن ها (۱۳ درصد) بالاتر از ۱۴۰۰ بود. نتایج این پژوهش نشان داد که شیوع کتوز تحت بالینی در گاوداری های استان کرمانشاه در حد قابل توجه بوده و در گاوداری های مختلف بر اساس فاکتورهای مدیریتی گله مانند جیره غذایی و نیز عواملی نظیر مقدار رکورد شیر و تعداد زایش متفاوت می باشد.