مقاله بررسی فراوانی ژن ctpA در باکتری های لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از طیور به روش PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۳۱۲ تا ۳۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی ژن ctpA در باکتری های لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از طیور به روش PCR
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیستریا مونوسیتوژنز
مقاله طیور
مقاله ctpA
مقاله واکنش زنجیره ای پلی مراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودی صغری
جناب آقای / سرکار خانم: دوستی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نیری هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: چهلگردی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: لیستریا مونوسیتوژنز توانایی ایجاد عفونت در انسان و حدود ۵۰ گونه از حیوانات را دارد. گوشت و فرآورده های گوشتی نقش بالقوه ای در انتقال لیستریا به انسان دارند و باعث ایجاد بیماری لیستریوز می گردند. هدف از این مطالعه تعیین میزان آلودگی طیور به لیستریا مونوسیتوژنز و بررسی فراوانی ژن ctpA می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی بر روی ۴۱۰ نمونه جمع آوری شده از طیور در شهرکرد شامل ۱۱۰ نمونه مدفوع و ۱۰۰ نمونه از هر یک از بافت های کبد، طحال و مغز انجام شد. جداسازی لیستریا مونوسیتوژنز با استفاده از محیط های کشت اختصاصی صورت پذیرفت. آزمایشات PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن های ۱۶S rRNA و ctpA لیستریا مونوسیتوژنز انجام شد. همچنین تمامی ۴۱۰ نمونه به صورت مستقیم نیز با روش PCR ارزیابی گردیدند.
یافته ها: از مجموع نمونه های مورد پژوهش، با روش کشت ۲۰٫۲۴ درصد از نظر لیستریا مثبت تشخیص داده شدند. حضور لیستریا با روش کشت در نمونه های مدفوع، کبد، طحال و مغز به ترتیب ۳۶٫۳۰%، ۱۹%، ۱۹% و ۱۲% تعیین گردید. اما با استفاده از روش PCR از مجموع ۴۱۰ نمونه، ۲۵٫۱۲ درصد آلوده به لیستریا بودند. همچنین ژن ctpA در ۹۵٫۳۴% از لیستریا ها مشاهده شد.
نتیجه گیری: یافته های ما نشان می دهد که لیستریا مونوسیتوژنز در طیور منطقه مورد مطالعه از فراوانی نسبتا بالایی برخوردار است. با استفاده از روش PCR امکان شناسایی مستقیم آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز در نمونه های تهیه شده از طیور وجود دارد.