مقاله بررسی فراوانی ژن بتالاکتاماز TEM در اشرشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری بیماران سرپایی در کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۸۴ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی ژن بتالاکتاماز TEM در اشرشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری بیماران سرپایی در کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشرشیاکلی
مقاله blaTEM
مقاله عفونت ادراری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکیا علیشا
جناب آقای / سرکار خانم: خدادوست مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی تبار عصمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عفونت مجاری ادراری (UTI) یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی می باشد و اشرشیاکلی (E.coli) شایع ترین عامل عفونت ادراری است. از طرفی وقوع UTI کسب شده از جامعه ناشی از سویه های E.coli مولد بتالاکتاماز با طیف گسترده (ESBL) به صورت جهانی در حال افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژن TEM در اشرشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری بیماران سرپایی بود.
روش بررسی: ۱۴۰ جدایه اشرشیاکلی از نمونه های میانه ادرار (Midstream) بیماران سرپایی به دست آمد. تست تعیین حساسیت نسبت به ۱۰ آنتی بیوتیک منتخب به روش دیسک دیفیوژن انجام گرفت و سپس با استفاده از آزمون دیسک ترکیبی سویه های تولید کننده ESBL شناسایی گردیدند. در نهایت با استفاده از روش PCR، ژن blaTEM در سویه های تولید کننده ESBL تعیین شد.
یافته ها: از ۱۴۰ جدایه، ۳۴ (۲۴٫۲۸ درصد) جدایه ESBL مثبت بودند و PCR بر روی جدایه های مولد ESBL، ژن blaTEM را در ۱۸ (۵۳ درصد) جدایه مشخص نمود. با انجام تست حساسیت به آنتی بیوتیک ها، ۸۱٫۴۳ درصد از جدایه ها به آمپی سیلین مقاوم بودند در حالی که همه جدایه ها به ایمی پنم حساس بودند.
نتیجه گیری: تولید ESBL در باکتری های پاتوژن، به خصوص در بیماران سرپایی، یک نگرانی جدی برای مصرف آنتی بیوتیک های بتا لاکتام مختلف از جمله سفالوسپورین های نسل سوم است. با توجه به وجود ژن بتالاکتاماز TEM در درصد بالایی ازجدایه ها، مطالعات بیشتر مولکولی و اپیدمیولوژی روی باکتری های پاتوژن گرم منفی توصیه می شود.