مقاله بررسی فراوانی پیوژنیک گرانولوما و عوامل مرتبط در مراجعین باردار بیمارستان میرزاکوچک خان تهران در سال ۹۰-۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول آبان ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی پیوژنیک گرانولوما و عوامل مرتبط در مراجعین باردار بیمارستان میرزاکوچک خان تهران در سال ۹۰-۱۳۸۹
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله پایوژنیک
مقاله گرانولوما
مقاله لثه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خطیبی ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: نیرومنش شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: ابهری سیدیاشار
جناب آقای / سرکار خانم: فلک الافلاکی نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تومور بارداری که از جهت هیستولوژیک، منطبق بر پایوژنیک گرانولوما (تومور بارداری) می باشد، یک تورم خونریزی دهنده تحریکی است که بیشتر در لثه زنان باردار ایجاد می شود و می تواند باعث بروز عفونت های ثانویه دهانی شود. به دلیل شیوع بالای این ضایعه در زنان باردار و فقدان آماری دقیق در جامعه ایرانی، مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی تومور بارداری و عوامل مرتبط با آن انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال ۹۰-۱۳۸۹ بر روی زنان باردار انجام شد. روش گردآوری داده ها از طریق مشاهده، معاینه بالینی، تکمیل فرم اطلاعاتی، بررسی پرونده پزشکی و آزمایشات پاراکلینیکی بود. عوامل مرتبط شامل سن، محل ضایعه، فک مبتلا، شکایت بیمار، مصرف سیگار و بیماری سیستمیک شناخته شده، وضعیت بهداشتی دهان، وجود ترمیم یا روکش دندانی نامناسب در محل ضایعه، سه ماهه بارداری، قدمت ضایعه و مصرف دارو به ویژه داروهای هورمونی تزریقی در طول بارداری مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت مستمر انجام شد و پس از ثبت یافته ها، آنالیز آماری از طریق آزمون کای دو انجام شد.
یافته ها: از ۱۶۰۰ زن باردار با میانگین سنی ۲۶٫۸ سال، ۷۲ نفر (%۴٫۵) مبتلا به ضایعه بودند. در ۶۶ مورد، ضایعه در لثه ماگزیلا و ۶ مورد در لثه مندیبل گزارش شد. وضعیت بهداشت دهان در ۵۸ نفر (%۸۰٫۶) ضعیف بود. ۵۰ نفر از مبتلایان (%۶۹٫۴) در سه ماهه سوم بارداری بودند و ۵ نفر (%۶٫۹) از ۷۲ نفر، از تورم و خونریزی از ضایعه شکایت داشتند. ۹ ضایعه در مجاورت ترمیم یا روکش نامناسب قرار داشت.
نتیجه گیری: سن، بهداشت دهانی و همچنین زمان بارداری، تاثیری مستقیم در افزایش بروز تومور بارداری در زنان باردار دارد.