مقاله بررسی فراوانی پولیپ ها و بدخیمی های کولورکتال در زنان مبتلا به سرطان تخمدان و اندومتر در سال ۹۰-۱۳۸۹ در بیمارستان فیروزگر، اکبرآبادی و رسول اکرم: (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱۲۶ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی پولیپ ها و بدخیمی های کولورکتال در زنان مبتلا به سرطان تخمدان و اندومتر در سال ۹۰-۱۳۸۹ در بیمارستان فیروزگر، اکبرآبادی و رسول اکرم: (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پولیپ کولورکتال
مقاله سرطان کولورکتال
مقاله سرطان تخمدان
مقاله سرطان اندومتر
مقاله غربالگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سیما
جناب آقای / سرکار خانم: خالقی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: باسی علی
جناب آقای / سرکار خانم: رمیم طیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آدنوکارسینوم کولون به ویژه انواع ثانویه به سرطان های تخمدان اغلب در تشخیص ها نادیده گرفته می شوند. هدف از این مطالعه بررسی همراهی پولیپ های کولون با سرطان های تخمدان می باشد.
روش بررسی: بیماران بیمارستان های فیروزگر، اکبرآبادی و رسول اکرم از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ با تشخیص سرطان تخمدان و اندومتر مورد بررسی قرار گرفتند. پولیپ ها و تومورهای یافت شده در کولونوسکوپی با روش ایمونوهیستوشیمی از نظر اولیه یا متاستاتیک بودن بررسی گردیدند.
یافته ها: ۱۰۰ بیمار با میانگین سنی ۵۰٫۲۱ سال، میانگین وزنی ۶۵٫۹ کیلوگرم و میانگین BMI، ۲۶٫۰۷ kg/m2 در این مطالعه شرکت کردند. فراوانی کلی پولیپ های کولورکتال پنج مورد در ۱۰۰ نفر بود. افراد دارای تشخیص پولیپ، سابقه فامیلی مثبت از نظر ابتلا به سرطان تخمدان داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن آمار مبتلایان به پولیپ های کولورکتال، پی گیری بیماران جهت انجام غربالگری توصیه نمی شود.