مقاله بررسی فراوانی و علل تکرار تصاویر پرتونگاری در مراکز پرتونگاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در طب جنوب از صفحه ۴۴۳ تا ۴۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی و علل تکرار تصاویر پرتونگاری در مراکز پرتونگاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتونگاری
مقاله فیلم تکراری
مقاله فراوانی
مقاله فیلم کنار گذاشته شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهی فر محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان منفرد غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبرسیستانی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: تحلیل فیلم های پرتونگاری کناره گذاشته شده یک روش مفید کنترل کیفیت در پرتونگاری تشخیصی است. فیلم های تکراری علاوه بر تحمیل هزینه اضافی، عامل افزایش غیرضروری دز تابشی به بیماران و کارکنان می شود. هدف این پژوهش بررسی فراوانی و کنار گذاشتن تصاویر پرتونگاری و علل آن است.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، تصاویر پرتونگاری طی یک دوره دو ماهه مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از مرور متون علمی، یک فرم برای ارزیابی کنار گذاشتن تصاویر پرتونگاری و علل مرتبط با آن طراحی شد. یافته ها به وسیله آمار توصیفی تحلیل گردید.
یافته ها: در مجموع ۲۴۳۹۲ پرتونگاری انجام شد. فراوانی تکرار تصاویر پرتونگاری ۱۲۴۱ مورد بود. متوسط میزان تکرار در سه بیمارستان ۵٫۰۹ درصد بود. میزان تکرار اختصاصی برای بیمارستان خاتم الانبیاء، بوعلی و علی ابن ابیطالب به ترتیب ۵٫۳۲ درصد، ۷٫۲۲ درصد و ۲٫۷۵ درصد بود. دلیل اصلی تکرار پرتونگاری ناشی از خطای تابش (۴۲٫۷۲ درصد) و حرکت بیمار (۲۰٫۳۰ درصد) بود. بالاترین میزان تکرار برای لگن (۱۱٫۷۲ درصد) بود.
نتیجه گیری: مشخص شد خطای انسانی نقش مهمی در تکرار تصاویر پرتونگاری دارد. میزان تکرار تصاویر پرتونگاری در این مطالعه در مقایسه با مطالعات قبلی در ایران در محدوده متوسطی است اما در بعضی بیمارستان ها و بعضی اعضاء قابل قبول نیست.