مقاله بررسی فراوانی و علل تعدی کلامی علیه پرسنل بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۷۰ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی و علل تعدی کلامی علیه پرسنل بالینی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسنل بالینی
مقاله تعدی کلامی
مقاله خشونت شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری خیاط نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نیا ندا
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی پور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تعدی کلامی شایع ترین شکل خشونت شغلی است که می تواند بر عملکرد حرفه ای پرسنل شاغل در محیط های بالینی تاثیرگذار باشد.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی فراوانی و علل تعدی کلامی علیه پرسنل بالینی در بیمارستان های ایرانشهر بوده است.