مقاله بررسی فراوانی و شدت قاعدگی دردناک اولیه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۴۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی و شدت قاعدگی دردناک اولیه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاعدگی دردناک اولیه
مقاله فراوانی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان اکبری پوران
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگرداوودی شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: قاعدگی دردناک یا دیسمنوره یکی از شایع ترین مسائل طبی در ژنیکولوژی است و توام با عوارض اقتصادی، اجتماعی و شخصی جدی می باشد. با توجه به اهمیت شناسایی افراد مبتلا به قاعدگی دردناک، جهت اقدام برای آموزش و درمان این افراد، هدف این مطالعه بررسی فراوانی قاعدگی دردناک اولیه و عوامل مرتبط با آن در دختران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، ۲۵۱ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به وسیله یک پرسش نامه محقق ساخته، تحت مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات به وسیله نرم افزار SPSS 11.5 با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سن شروع قاعدگی (منارک) ۱۳٫۴۲±۱٫۲ سال بود. قاعدگی دردناک در ۶۴٫۹ درصد از دانشجویان وجود داشت. ۲۲ درصد دانشجویان دیسمنوره خفیف، ۶۷ درصد دیسمنوره متوسط و ۱۱ درصد دیسمنوره شدید داشتند. ۶۴٫۱ درصد دارای سابقه قاعدگی دردناک در مادر و خواهر خود بودند. بین وضعیت اقتصادی، میزان خونریزی، سابقه خانوادگی قاعدگی دردناک، انجام ورزش، وضعیت تغذیه، واسترس، با قاعدگی دردناک رابطه آماری معنی داری وجود داشت (p=.000)، ولی بین BMI و سن منارک با دیسمنوره، رابطه آماری معنی داری یافت نشد (p>0.05).
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای قاعدگی دردناک که باعث اختلال در فعالیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی فرد می شود، اطلاع رسانی در زمینه قاعدگی دردناک و درمان آن، برای تامین سلامت دختران و بهبود کیفیت زندگی ضروری به نظر می رسد.