مقاله بررسی فراوانی و تراکم جمعیت لاسرتای کوهستانی (Eremias montanus) در ارتفاعات میدان میشان استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی و تراکم جمعیت لاسرتای کوهستانی (Eremias montanus) در ارتفاعات میدان میشان استان همدان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراوانی
مقاله تراکم جمعیت
مقاله میدان میشان
مقاله Eremias montanus
مقاله استان همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر عمار
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارپویانی نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسیاری از مطالعات زیستی جمعیت ها مستلزم برآورد تراکم یا اندازه جمعیت است وجهت حفاظت و مدیریت صحیح گونه ها بویژه گونه های بومی که دارای ارزش های بسیار زیادی هستند نیازمند اطلاعات دقیق و صحیحی از فراوانی جمعیت ها و الگوی پراکنش گونه ها می باشیم. هدف از این پژوهش که بر روی گونه لاسرتای کوهستانی در ارتفاعات الوند استان همدان از فروردین تا مهر سال ۱۳۸۹ صورت پذیرفت، تعین تراکم و الگوی پراکنش این گونه می باشد. گونه لاسرتای کوهستانی جزء رده خزندگان، زیرراسته سوسماران وخانواده لاسرتاها می باشد و تنها در محدوده کوچکی از رشته کوه های زاگرس در استان های کرمانشاه و همدان گزارش شده است و یک گونه بومی ایران محسوب می شود. در این تحقیق منطقه مورد مطالعه با وسعت ۶۰٫۵ هکتار به دو منطقه A و B تقسیم گشت و میزان تراکم این گونه به روش نمونه برداری با ترانسکت خطی و استفاده از برآورد کننده هاین در منطقه  16.9 Aو در منطقه ۲۰٫۱ B فرد در هکتار و فراوانی جمعیت این گونه به ترتیب ۷۲۵ و ۳۲۱ فرد محاسبه گردید. میزان تراکم این گونه بین مناطق مورد مطالعه دارای اختلاف معنی دار بود ومهمترین عوامل موثر بر آن تراکم بوته ها، تراکم حفرات و شکاف سنگ ها، تراکم طعمه های مورد نیاز، ارتفاع، شیب، حضور عشایر و چرای دام تعیین گردید، همچنین الگوی پراکنش این گونه به روش T- مربع تصادفی بدست آمد که با الگوی پراکنش حفرات و طعمه ها یکسان بود.