مقاله بررسی فراوانی نشت مایع مغزی – نخاعی در بیماران دارای شکستگی های جمجمه، فک و صورت در بخش جراحی فک و صورت بیمارستان الزهرا (س) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی نشت مایع مغزی – نخاعی در بیماران دارای شکستگی های جمجمه، فک و صورت در بخش جراحی فک و صورت بیمارستان الزهرا (س)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مایع مغزی – نخاعی
مقاله شکستگی قاعده جمجمه
مقاله شکستگی استخوان های صورت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نیا داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: موحدیان بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زهی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوی هانیه
جناب آقای / سرکار خانم: ناظری رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در شکستگی های سر، صورت و جمجمه احتمال نشت مایع مغزی – نخاعی وجود دارد. اطلاعات اندکی راجع به نشت مایع مغزی – نخاعی، درمان با آنتی بیوتیک، درناژ لومبار و اندیکاسیون های جراحی آن وجود دارد. هدف این مطالعه، بررسی فراوانی نشت مایع مغزی نخاعی در بیماران دارای این گونه شکستگی ها بود.
مواد و روش ها: برای انجام این مطالعه توصیفی – مقطعی، تعداد ۱۲۷۸ پرونده از بیماران دارای شکستگی صورتی در بین سال های ۸۹ – ۱۳۸۳ در بخش جراحی فک و صورت بیمارستان الزهرا (س)، بررسی و اطلاعاتشان مورد بررسی آمارهای توصیفی قرار گرفت.
یافته ها: در این مطالعه از بین ۱۲۷۸ بیمار دارای شکستگی سر و صورت، ۱۶ بیمار مرد و یک بیمار زن دارای نشت مایع مغزی – نخاعی بودند، ۱۰۰ درصد شکستگی قاعده جمجمه، ۵۳ درصد شکستگی ماگزیلا و زایگوما، ۲۳٫۵ درصد شکستگی بینی، ۴۱٫۱ درصد شکستگی اربیت، ۵٫۸ درصد شکستگی مندیبل، ۲۳٫۵ درصد شکستگی فرونتال و ۵۷٫۱۴ درصد بیش از یک نوع شکستگی داشتند. از افرادی که دارای نشت مایع مغزی – نخاعی بودند، ۵۸٫۸ درصد دارای نشت مایع مغزی – نخاعی از بینی و ۴۱٫۲ درصد دارای نشت مایع مغزی – نخاعی از گوش بودند. از این تعداد، ۸ نفر خود به خود، ۷ نفر به روش جراحی و ۲ نفر با درناژ لومبار بهبود یافته بودند.
نتیجه گیری: تمام افرادی که دارای شکستگی قاعده جمجمه بودند، نشت مایع مغزی – نخاعی را نشان دادند و نیز همه این افراد شکستگی استخوان های صورت را داشتند. پیشنهاد می شود پزشک جراح در حین درمان شکستگی های صورت به احتمال شکستگی قاعده جمجمه و نشت مایع مغزی – نخاعی توجه کند.