مقاله بررسی فراوانی نشانگر CTnI و عوامل مرتبط با آن در بیماران با دیاستولیک دیس فانکشن (AHF (PEF که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۵۴ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی نشانگر CTnI و عوامل مرتبط با آن در بیماران با دیاستولیک دیس فانکشن (AHF (PEF
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدپورپیرانفر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نیازی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: ولایی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: پیشگاهی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به شیوع بالای بیماری AHF و بالا بودن درصد بیماران دیاستولیک دیس فانکشن در این گروه و اهمیت اطلاع از نشانگری (marker) برای تشخیص به موقع و گزارشاتی از نشانگر CTnI در این بیماران و عدم اطلاع از وضعیت آن در کشور، به منظور فراوانی نشانگر CTnI در بیماران AHF (PEF) این تحقیق روی مراجعه کنندگان بیمارستان آیت اله طالقانی انجام شد. روش بررسی تحقیق به روش مقطعی روی کلیه بیماران AHF (PEF) انجام گرفت. خصوصیات فردی و بیماری آنها ثبت شد. بیمارانی که طبق معیارهای فرامینگهام جزء AHF قرار می گرفتند و طبق اکوکاردیوگرافی تشخیص دیاستولیک دیس فانکشن داده می شد وارد مطالعه می شدند. از هر بیمار به هنگام مراجعه و ۶ ساعت بعد و صبح روز بعد CTnI در نمونه خون آنها با کیت Rapid test-SD-CTnI (کشور چین) اندازه گیری و CUT POINT تشخیص ۰٫۰۱ نانوگرم در میلی لیتر تعیین و بالاتر از آن مثبت تلقی شد. شیوع این نشانگر در نمونه ها تعیین و نقش خصوصیات فردی این بیماران با داشتن این نشانگر با آزمون دقیق فیشر مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته ها تحقیق روی ۶۰ بیمار واجد شرایط انجام شد که سن آنها ۷±۷۲ سال بود. ۴۲ درصد بیماران مرد بودند نشانگر در ۴ نفر یا ۶٫۷ درصد مثبت بود.
نتیجه گیری: به نظر می رسد این نشانگر احتمالا نمی تواند نشانگر مناسبی در جامعه ایرانی باشد و با توجه به اهمیت بیماری و اهمیت تشخیص زودرس بررسی نشانگر دیگر توصیه می شود. یا در صورتیکه کیت حساس تر جهت تعیین CTnI وجود دارد بهتر است از آن استفاده شود.