مقاله بررسی فراوانی علائم سندرم ساختمان بیمار و برخی عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در طب کار از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی علائم سندرم ساختمان بیمار و برخی عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم ساختمان بیمار
مقاله بیمارستان
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانعیان محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: مروتی شریف ‌آباد محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: احرام پوش محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی حسینی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از بیماری های مرتبط با کیفیت هوای داخل ساختمان که علائمی نظیر سر درد، سر گیجه، تهوع، سرفه و عطسه، تحریک مخاط چشم، گلو، بینی و التهاب و خارش پوست را به همراه دارد، سندرم ساختمان بیمار است. هدف از انجام این مطالعه بررسی فراوانی علائم این سندرم و برخی عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان است.
روش بررسی: این تحقیق یک مطالعه توصیفی مقطعی بود. کلیه پرستاران بخش های مراقبت ویژه که حاضر به همکاری در تحقیق بودند به صورت سر شماری به مطالعه وارد شدند. در این پژوهش برای تعیین فراوانی سندرم مورد نظر از پرسشنامه استانداردMM040EA  مرتبط با سندرم ساختمان بیمار و کیفیت هوای داخل ساختمان استفاده شد و داده های استخراج شده از پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آماری مجذور کای و ANOVA تحلیل گردید.
یافته ها: فراوانی برخی علائم سندرم شامل عدم تمرکز (۶۰٫۲%)، سردرد و خستگی (۵۸٫۳%)، خشکی و قرمزی پوست (۵۷٫۳%) و سوزش چشم با (۴۸٫۵%) از سایر علائم شایع تر بود فروانی سندرم با سن، جنس، سابقه کار و شرایط کاری پرستاران ارتباط نداشت و عوامل محیطی موثر بر بروز سندرم، شامل سر و صدا و بوی نامطبوع محیط کار (P<0.05) بود.
نتیجه گیری: با توجه به فراوانی بالای علائم سندرم ساختمان بیمار در پرستاران و ارتباط آن با عوامل محیطی سر و صدا و بوی نامطبوع محیط کار، توجه بیشتر به بهبود شرایط محیطی نظیر کارآیی سیستم تهویه مطبوع و افزایش ورود هوای تازه به بخش ها موجب افزایش کیفیت زندگی کاری پرستاران و در نتیجه ایجاد انگیزه و افزایش بهره وری در محیط کار خواهد شد.