مقاله بررسی فراوانی عفونت هرپس سمپلکس تیپ ۲ در زنان دچار سرویسیت در شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی عفونت هرپس سمپلکس تیپ ۲ در زنان دچار سرویسیت در شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PCR
مقاله سرویسیت
مقاله کرمانشاه
مقاله هرپس سمپلکس تیپ ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آل طه سیدمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: اکیا علیشا
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی کمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هرپس سمپلکس تیپ ۲ (HSV-2) در زنان معمولا عفونت واژن و سرویکس ایجاد می کند. در بیشتر مواقع این بیماری تشخیص و گزارش داده نمی شود، در نتیجه اکثر افراد در مورد این عفونت آگاهی کمی دارند. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی ویروس HSV-2 در خانم هایی که به مراکز درمانی شهر کرمانشاه مراجعه و دچار سرویسیت بودند، انجام گرفت.
روش بررسی: از ۲۳۹ خانم دچار سرویست، پس از ثبت اطلاعاتشان در پرسشنامه، نمونه گیری از سرویکس با سواب انجام شد. پس از استخراج DNA آزمایش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی جهت تشخیص ژن UL41 ویروس HSV-2 انجام شد.
یافته ها: از ۲۳۹ خانم، ۱۳ نفر (۵٫۴ درصد) دارای ویروس HSV-2 بودند که بیشترین آلودگی در گروه سنی ۳۵-۲۶ و ۶۸-۳۶ سال دیده شد. خانم هایی که سابقه سقط و نازایی داشتند به ترتیب ۹٫۱ درصد و صفر درصد آلوده به HSV-2 بودند. از نظر علایم بالینی، خانم هایی که مقاربت دردناک و ترشحات واژن داشتند بیشترین آلودگی را نشان دادند. اما در افرادی که توبکتومی کرده بودند، آلودگی ویروسی یافت نشد.
نتیجه گیری: نتایج ما برای میزان فراوانی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ ۲ پایین تر از میزان عفونت در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بود که با فرهنگ ایرانی و پایین بودن بی بند و باری جنسی مطابقت دارد. با این حال گروه های سنی که فعالیت جنسی بیشتری داشتند، شیوع بیشتری را نشان دادند.