مقاله بررسی فراوانی عفونت های فرصت طلب در بیماران HIV/AIDS بستری در بیمارستان امام خمینی تهران طی سال های ۹۰-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم بهمن ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۱۴۹ تا ۲۱۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی عفونت های فرصت طلب در بیماران HIV/AIDS بستری در بیمارستان امام خمینی تهران طی سال های ۹۰-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HIV
مقاله ایدز
مقاله بستری بیمارستانی
مقاله عفونت های فرصت طلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی عبدالباقی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: هدایت یعقوبی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عفونت های فرصت طلب شایع ترین علت بستری ناشی از بیماری HIV (Human immunodeficiency virus) را در کشور های در حال توسعه تشکیل می دهند. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی عفونت های فرصت طلب ناشی از بیماری HIV در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی طی سال های ۹۰-۱۳۸۷ انجام شد.
روش ها: بیماران HIV بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی در زمان انجام مطالعه با روش سرشماری وارد مطالعه شدند. متغیر های جنس، شمارش ۴CD سابقه دریافت رژیم آنتی رترووایرال، علت و مدت بستری و پیامد نهایی بیماران ثبت شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS آنالیز شد.
یافته ها: تعداد ۴۹۸ بیمار مبتلا به HIV وارد مطالعه شدند. ۸۴٫۳ درصد نمونه ها را مردان تشکیل می دادند. شایع ترین علل بستری بیماران عفونت های فرصت طلب (۵۱٫۲ درصد) بود و شایع ترین عفونت های فرصت طلب، منجر به بستری توبرکلوزیس ریوی (۳۷٫۶ درصد)، توکسوپلاسموزیس مغزی (۱۸ درصد) و پنومونی پنوموسیستیس جیرووسی (۱۳٫۳ درصد) بود. از مواردی که به علت عفونت فرصت طلب بستری شده بودند، ۸۷٫۵ درصد شمارش ۴ CD کمتر از ۲۰۰ داشتند و ۲۸٫۶ درصد تحت درمان آنتی رترووایرال بودند. علت بستری در ۵۴٫۳ درصد درصد موارد فوت شده، عفونت فرصت طلب بود.
نتیجه گیری: بیماران مبتلا به عفونت های فرصت طلب، به طور معنی داری دارای شمارش ۴CD کمتر و طول مدت بستری طولانی تری بودند. فراهم نمودن امکان افزایش دسترسی بیماران HIV مثبت به درمان ضد رتروویروسی، استفاده از دارو های نسل جدید با کارایی بیشتر و شناسایی الگوهای مقاومت دارویی، اهمیت به سزایی در کاهش ایجاد عفونت های فرصت طلب در این بیماران خواهد داشت.