مقاله بررسی فراوانی طولی، سن و رابطه طول کل – دور بدن ۵ گونه ماهی در تالاب انزلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی طولی، سن و رابطه طول کل – دور بدن ۵ گونه ماهی در تالاب انزلی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابطه طول کل – دور بدن
مقاله فراوانی طولی
مقاله سن
مقاله تالاب انزلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی نسب غضنفر
جناب آقای / سرکار خانم: پیغمبری سیدیوسف
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: خانی پور علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نسبت طول کل – دور بدن جهت تعیین اندازه چشمه ادوات صیادی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه فراوانی طولی، سنی و رابطه طول کل – دور بدن۵ (LGRs)  گونه ماهی در تالاب انزلی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تعداد ۲۵۸ عدد اردک ماهی (Esox lucius)، ۹۳ عدد کاراس (Carassius auratus gibelio)، ۶۰ عدد کپور معمولی (Cyprinus carpio)، ۴۱ عدد لای ماهی (Tinca tinca) و ۱۶۲ عدد ماهی سرخ باله (Scardinius erythrophthalmus) توسط تور گوشگیر ثابت با اندازه چشمه های کشیده ۳۲ – ۸۴ (STR) میلی متر و تله مخروطی با اندازه چشمه های کشیده ۴۸ – ۶۴ (STR) میلی متر از آبان ماه ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۰ به مدت ۷ ماه از تالاب انزلی صید گردید. میانگین طول کل ماهیان صید شده به ترتیب ۳۹٫۵۱±۶٫۰۷، ۲۳٫۶۳±۳٫۷۴، ۲۹٫۹۷±۸٫۶۲، ۲۰٫۰۳±۲٫۴۵ و ۱۳٫۱۹±۱٫۹۱ سانتی متر برای اردک ماهی، کاراس، کپور معمولی، لای ماهی و سرخ باله به دست آمد. دامنه سنی ماهیان صید شده بین ۱+ تا ۷+ تعیین شد که بیشترین ترکیب سنی به ماهیان ۲+، ۳+ و ۴+ ساله تعلق داشت. میزان b رابطه طول کل – دور بدن ماهیان به ترتیب ۰٫۴۱، ۰٫۶۷، ۰٫۶۷، ۰٫۸۱ و ۱٫۰۹ برای اردک ماهی، کاراس، لای ماهی، سرخ باله و کپور معمولی محاسبه گردید. ضریب تعیین (R2) برای همه گونه ها در روابط طول کل – دور بدن معنی دار بود (p<0.05، r>0.78). همچنین رابطه بین طول کل – دور بدن برای همه گونه های صیدشده به صورت خطی و دارای همبستگی مثبت، بالا و معنی دار بود.