مقاله بررسی فراوانی سه گونه از راسته سوف ماهی شکلان در دریای عمان (سواحل چابهار) در سال ۱۳۷۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی سه گونه از راسته سوف ماهی شکلان در دریای عمان (سواحل چابهار) در سال ۱۳۷۸
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراوانی طولی
مقاله رابطه طول- وزن
مقاله بیوماس
مقاله سنگسر معمولی
مقاله حلوا سفید
مقاله گوازیم دم رشته ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شیرنگی سیده آیناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه در سال ۱۳۷۸ انجام شد. در مجموع ۴ گشت تحقیقاتی فصلی در محدوده طول جغرافیایی ۵۸o55’E (منطقه میدانی) تا) ۶۱o30’E خلیج گواتر) و از عمق ۱۰ تا ۱۰۰ متر بوسیله شناور تحقیقاتی فردوس یک انجام گرفت. محدوده مورد بررسی از غرب به شرق به ۵ منطقه (E, D, B, A) با فاصله ۳۰ دقیقه طول جغرافیایی (منطقه E برابر ۳۵ دقیقه بود) تقسیم و در هر منطقه لایه های عمقی ۱۰ تا ۲۰، ۲۰ تا ۳۰، ۳۰ تا ۵۰ و ۵۰ تا ۱۰۰ متری مشخص گردیدند و مساحت هر لایه عمقی با پلانیمتر محاسبه گردید. در هر گشت تحقیقاتی بیش از ۹۰ ایستگاه تعیین و با تور ترال کف به مدت یکساعت تورکشی صورت گرفت. فراوانی طولی، رابطه طول- وزن و بیوماس سه گونه از ماهیان راسته سوف ماهی شکلان از جمله سنگسر معمولی، حلوا سفید و گوازیم دم رشته ای به تفکیک لایه های عمقی و مناطق برآورد گردید. الگوی پراکندگی برای ۳ گونه ماهیان در چهار فصل تعیین شد. بیوماس سالانه گونه های مذکور به ترتیب ۲۴۱٫۴۱, ۲۴۱۳٫۷۷و ۱۲۶۳٫۵۸ تن برآورد شده است.