مقاله بررسی فراوانی سروتایپ های کپسولی استرپتوکوک گروه B به روش Multiplex PCR در زنان باردار شهر کاشان طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی سروتایپ های کپسولی استرپتوکوک گروه B به روش Multiplex PCR در زنان باردار شهر کاشان طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرپتوکوک گروه B
مقاله زنان باردار
مقاله سروتایپ
مقاله Multiplex PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یاسینی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خورشیدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: منیری رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدغلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: صمیمی منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استرپتوکوک گروه B (GBS) به عنوان یک پاتوژن مهم در نوزادان و زنان باردار مطرح است. واکسیناسیون مادران می تواند باعث کاهش کلونیزاسیون و افزایش انتقال آنتی بادی به جنین شده و از عفونت های بعدی پیشگیری کند. برای این باکتری ۹ سروتایپ بر اساس پلی ساکارید کپسولی قابل شناسایی است (Ia, Ib, II-VIII) توزیع سروتایپ ها با گذشت زمان و در مناطق جغرافیایی مختلف تغییر می کند، بنابراین تولید واکسنی که به شکل جهانی مطلوب باشد، میسر نیست. هدف از انجام این مطالعه بررسی فراوانی سروتایپ های استرپتوکوک گروه B به روش Multiplex PCR در زنان باردار می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه ۳۸۲ خانم باردار مورد بررسی قرار گرفتند. سواپ های گرفته شده از ناحیه واژن در محیط انتخابی LIM قرار گرفته و به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور ۳۷ درجه گرماگذاری شدند. پس از کشت در محیط Blood Agar استرپتوکوک گروه B با تست های استاندارد شناسایی و توسط ژن کد کننده dlts تایید شدند. تعیین تیپ کپسولی به روش Multiplex PCR جهت شناسایی سروتایپ هایIa, Ib, II-VIII  انجام شد.
نتایج: از مجموع ۳۸۲ خانم باردار، ۳۶ نفر (۹٫۴ درصد) حامل استرپتوکوک گروه B شناخته شدند. شایع ترین تیپ ها در این مطالعه به ترتیب (۳۲٫۱ درصد) III، (۲۱٫۴ درصد) V، (۱۴٫۳ درصد) IV بودند. تیپ های II و VIII در این مطالعه یافت نشد.
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای سروتایپ های III، V و IV در این پژوهش، سروتایپ های مذکور می توانند در مطالعات آینده به منظور تولید واکسن های مولتی والنت ضد GBS مورد بررسی قرار گیرند.